1. HABERLER

  2. KONYA

  3. Altın çağın en büyük devlet adamı Sadrazam Piri Mehmet Paşa
Altın çağın en büyük devlet adamı Sadrazam Piri Mehmet Paşa

Altın çağın en büyük devlet adamı Sadrazam Piri Mehmet Paşa

14 Kasım 1517’de vefat eden Sadrazam Piri Mehmet Paşa ölümünün üzerinde 500 sene geçti. Sadrazam Piri Mehmet Paşa Osmanlı İmparatorluğu döneminde Konya’ya önemli eserler bırakmıştır.

A+A-

Sadrazam Piri Mehmet Paşa’nın ölümünün üzerinden 500 sene geçti. Bazı kaynaklarda aslen Amasyalı olduğu söylenen Sadrazam Piri Mehmet Paşa’nın 6 nesil öncesinin Konya Aksaray’lı oldukları ve Aksaray'da bir mahallenin de büyük Dedesinin adı ile Mevlâna Cemaleddin Mahallesi şeklinde adlandırıldığını geçmektedir. Paşa’nın Karaman Eyaleti’nde olduğu için bazı kaynaklarda da Karamanlı olduğu noktasında görüşler vardır.

piri-mehmet-pasa-(4).jpg

BÜYÜK BİR CÖMERTLİĞE SAHİP

Babasının adı Mehmed Çelebi, dedesinin adı Ahmed Çelebi, Annesinin ismi Sitti Ayşe’dir. Pasa'nın Aksaray'da vakfettiği Dârü-'t Talim Okulu ve beraberinde vakfettiği ev kendisine babasından kalmış ve burada doğup büyümüştür. Aksaray’da çarşı içinde harap halde bulunan okul 1815 yılında Sertarik Hacı Arif Çelebi tarafından tamir ettirilmiştir. Üsküdar Mevlevîhanesi Şeyhi Üstad Ahmed Remzi Dede bu tamir için bir tarih manzumesi söylemiştir. Hiç bir sadrazama nasip olmayan büyük bir cömertliğe sahip olan Piri Mehmet Paşa Osmanlı Devleti sınırları içerisinde birçok ilim, irfan, sosyal  yardım müesseseleri ve mabetler vakfetmiştir.

KONYA’YA DA DEĞER KATMIŞTIR

Konya'daki cami, zaviyesi ile tesis ettiği başka hayır eserleri ve gayrimenkul gelirler bırakan Piri Mehmet Paşa,  devrinin üniversitesi sayılan medresede en seçkin hocalardan ders almıştır. Ayrıca ismine ait camii ve çarşısı da vardır. Sofya'da, Galata'da, Silivri'de kadılık, Fatih’in İstanbul'daki imaretinde mütevellilik yapmış,  Beyazid'ın son zamanlarında defterdar, Yavuz zamanında vezir ve Mısır'ın fethinden sonra idam edilen Yunus Paşa'nın yerine vezir-i âzami olmuştur.

piri_mehmed_pasha.jpg

KANUNİ’NİN SAYGISI

Pîrî Mehmed Paşa, Yavuz Sultan Selim’in hilâfetinin sonuna kadar vezîriâzamlık görevine devam etti. Özellikle İstanbul tersanesinin yeniden kurulması ve donanmanın güçlenmesini sağladı. Kanunî zamanında bu faaliyetlerin semereleri görülmüştür. Kanunî Sultan Süleyman’ın ilk yıllarında da vezîriâzamlık mevkiini muhafaza eden Pîrî Mehmed Paşa, Belgrad ve Rodos’un fetihlerinde ısrar edip, Osmanlı topraklarına katılmasını sağladı. Arza girdiği zamanlar, Kanunî Sultan Süleyman, bu tecrübeli ve ağırbaşlı ihtiyar vezirin önünde hicap duyar, kendisine çok iltifatta bulunur ve saygı gösterirdi. 1523 yılında, 200 bin akçalık vezaret hasları verilerek emekli edildi. Silivri’deki çiftliğine çekilen Pîrî Mehmed Paşa, orada sakin bir hayat sürüp, kalan ömrünü ibâdet ve taatla geçirdi. 1533 yılında Edirne’de vefat etti. Silivri’de yaptırdığı camii yanına defnedildi. Vefatına“Pîrî Paşa’nın mekânın Adn ide Hayy-ı Vedûd” (940/1533-34) sözüyle tarih düşürülmüştür.

piri-mehmet-pasa-(2).jpg

HABERE YORUM KAT