1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Amasya biyoçeşitlilik zengini
Amasya biyoçeşitlilik zengini

Amasya biyoçeşitlilik zengini

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Cansaran, "Amasyamız sadece bitkileri açısından değil, tüm karasal ve sucul ekosistem...

A+A-

Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Cansaran, "Amasyamız sadece bitkileri açısından değil, tüm karasal ve sucul ekosistem biyoçeşitlilikleri açısından oldukça zengin bir ildir" dedi.

Ekip lideri olduğu "Amasya İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi'nin, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi dahilinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Amasya Şubesi görevlileriyle birlikte 730 günde tamamlandığını belirten Prof. Dr. Arzu Cansaran, "İlimizdeki toplam bitki taksonu sayısı bin 706 olarak belirlenmiştir. Memeliler için yapılan literatür çalışmalarında ilimizde 52 tür belirlenmiştir. Bu türlerden 33'ü arazide tespit edilmiş ve 1 tür endemiktir. Memeliler için endemizm oranı 0.02'dir. Kuşlar için yapılan literatür çalışmalarında 246 tür tespit edilmiş olup, bu türlerden 206'sı arazide gözlemlenmiştir. İlimizde kuşlar açısından endemik tür yoktur" diye konuştu.

İç su balıkları için yapılan literatür çalışmaları sonucunda 19 tür tespit edilirken bu türlerden 18'inin arazide gözlemlendiğine değinen Arzu Cansaran, "Literatürde olmayıp sadece arazide gözlemlenen 1 tür de tespit edilmiştir. İç su balıkları için endemizm oranı 0.05'tir. Sürüngenler için yapılan literatür çalışmalarında 14 tür tespit edilmiş olup bu türlerden 11'i arazide gözlemlenmiştir. Literatürde olmayan sadece arazide gözlemlenen 8 tür tespit edilmiştir. Sürüngenler açısından endemik tür yoktur. Çift yaşarlar için yapılan literatür çalışmaları sonucunda 8 tür tespit edilmiş ve bu türlerin hepsi arazide gözlemlenmiştir. Çift yaşarlar açısından endemik tür yoktur. Damarlı bitkiler için korunacak taksonların 3'ü "izlemeye konu hedef tür" olarak değerlendirilmiştir. Diğer canlı gruplarından arazide tespit edilen memelilerde 33 türün 2'si, kuşlardan 206 türün 5'i, iç su balıklarından 19 türün 3'ü, sürüngenlerde 19 türün 3'ü, çiftyaşarlardan 8 türün 2'si "izlemeye konu hedef tür" olarak önerilmiştir. Ekosistem düzeyinde izleme kapsamında 18 özellikli alan belirlenmiştir. Özellikli alan sayısı bakımından hedef türlerce zengin habitatlar 5, özellikli bitki toplumları 4, özellikli yaban hayvanı alanları ise 9 adet olarak saptanmıştır. Proje kapsamında elde edilen veriler "Nuhun Gemisi" veri tabanına işlenerek kayıt altına alınmıştır" şeklinde konuştu.

Amasya ili bitkileri ve bitki örtüsünün tespitinde birlikte çalıştıkları Doç. Dr. Cengiz Yıldırım ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi Müdürü Kemal Kartal, Başmühendis Habibe Yolcu, Mühendis Uğur Ak ve proje ekibinin diğer araştırmacıları Dr. Ahmet Yesari Selçuk, Uzm. Arif Cemal Özsemir, Prof. Dr. Nazmi Polat, Dr. Kürşat Şahin, Prof. Dr. Şevket Kandemir, Mustafa Tel, Dr. Betül Özenli, Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin'e projeye katkılarından dolayı teşekkür eden Cansaran şöyle konuştu:

"Yeni projeler ve araştırmalarla elde edilmiş olan verilerin güncellemeleri yapılacaktır. Proje nihayetlense de çalışmalar bitmiş değildir. Hedef türlerin ve özellikli alanların izlenmesine devam edilmektedir. Medeniyetler ve şehzadeler şehri Amasyamızın biyolojik zenginliklerinin ortaya konulmasına ileri ki yıllarda da devam edilecektir."

İHA

HABERE YORUM KAT