1. YAZARLAR

  2. Said Bulut

  3. DAVAMIZ İDEOLOCYA ÖRGÜSÜ 2
Said Bulut

Said Bulut

Yazarın Tüm Yazıları >

DAVAMIZ İDEOLOCYA ÖRGÜSÜ 2

A+A-
Üstad  İslam  Davasının  gerçek  derin  Müslümanlarla  olacağını  ifade  eder. Gerçek  derin  Müslüman   Kuranı  Kerimi  ve  HZ.MUHAMMED(SAV)’in bütün  sünnetini  örnek  alarak  yaşayan  kişiler  olduğunu  söyler. Bunun  yanı  sıra  günün  şartlarına göre İslami  çerçeve  şeklinde  uyup  sanayi, teknoloji  ve  siyaseti  becerikli  bir  şekilde  yapıp  en  ileri de  olan  kişilerdir; Derin  Müslümanlar. HZ.ALİ (RA)’in dediği gibi: Çocuklarınızı  kendi  döneminize  göre  değil,  gelecek  dönemlere  göre  yetiştirin; Sözü  aslında  İslam  Davası  için  bir  sırdır. İslam  Şeriatının  derin  Müslümanlarla  geleceğini  söylüyor  Üstad. Üstad  derin  Müslümanların  altı  ok  ile  yapacağı  her  türlü  mücadeleden  zaferle  çıktığını  dua  ederek  ve  var  sayarak  gerçek  ideal  İslam  Devletinin  nasıl  olacağını  anlatıyor  o  kitap  ve  dava  aşkının  devamında. Büyük  Doğu  ve  ideal  ruhun  İslam  Devletini en  ince  ayrıntısına  kadar  anlatıyor  Üstad. İçki, kumar, faiz, eşkıyalık, zina  ve  fuhuş, dans, heykel kabadayılık  ve  İslam’a  aykırı  her  şeyi  en  ince  ayrıntısına  kadar  belirterek  anlatıyor  rahmetli  Üstad. Bir  İslam  toplumu, eğitim, ekonomi sistemi, çocuk  yetiştirme,  gençleri  İslam  fikriyle  aşılama  ve  bir  İslam  Şeriatına  göre  bir  kadın  nasıl  düşünüp  ve  giyinmesi  gerektiğini  anlatıyor. Kadınları  tamamen  eve  hapsetmek  ya  da  tamamen  ortaya  salmanın  şeriata  aykırı  olduğunu  ifade  ediyor. Kadınların  sadece  okuyacağı  külliyeleri (üniversite demiyor)  açacağını  söylüyor.Sadece  kadınlar  değil bir  İslam  toplumunda Şehir, Camii, kahvehane, sinema, radyo,televizyon,müziği, basın, külliye(üniversite demiyor), dili, kıyafeti, vaizi, imamı, zabıtası,  asker ve subayı(silahlı  kuvvetler), işçisi, patronu nasıl olacağını en ince ayrıntısına kadar güzel bir biçimde anlatıyor.  En  dikkat  çeken  yer  ise  Yahudi, Sabetayist, dönme, Mason, Hristiyan  ve  misyonerlerin  ülkeye  ne  kadar  büyük  zarar  verdiklerini  ifade  ederek; Bu  azınlık  kesimin  bütün  Türkiye  ekonomisinin  çoğunluğu  elinde  ve  azı  kalan  kısmı  da   Türkiye’de  yaşayan  insanların  elinde  olduğunu  belirterek  bunların  gerçek  İslam  Devletinden  sınır  dışı  edileceğini  söylüyor. Üstad  kitabın  devamında  temel  prensiplerini sayar: 
Ruhçuluk: İslami  düşünceyle bürünebilen  bir  ruh  maddeye  hakkıyla  hakim  olup  İslam  Davasına  hizmet  edebilir.   
Keyfiyetçilik: İslam  Davasında ki  bütün  prensipleri  uygulama  düşüncesi. 
Şahsiyetçilik: İslam  Davasına  liderlik  yapabilen  ve  prensiplere  sahip  çıkabilme  düşüncesi. 
Ahlakçılık: Bütün  köklerimizde  olan  ahlak  sistemini  1400  yıl  önceki  HZ.MUHAMMED (SAV)’ı  Sahabeler  dönemi, tabiin, etbauttabiin  ve  Allah  Dostları  izinde  olan  sisteme  ahlakçılık  sistemi  denir. Yolumuzu  aydınlatanları  esas  alır  bu  düşünceyi.  
Milliyetçilik: İslam  Davasını  benimseyen  herkes  bu  milliyetin  içinde  yer  alır. Üstad  İslam  Milleti   diyor  bu  davasına  aslında. Üstadın  milliyetçilik  anlayışı  İslam’a  ters  düşmeyen,  Müslümanca  düşünen  herkes  bu  Milletin  içinde  yer  alabilir. Burada  asıl  önemli  olan  İslamiyet’tir. 
Cemiyetçilik: İslam  Davasını  savunan  bir  toplum  anlayışıdır  cemiyetçilik. 
Nizamcılık: Cemiyeti  tamamen  kuşatan, Tasavvuf  ve  Şeriat  dahilindeki  İslam  Adaleti. 
Üstad  kitabın  devamında  düştüğümüz  hazin  hali  anlatıyor.Dilden  topluma bozuluşumuzu  en  ince  ayrıntısıyla  anlatıyor.   Bugünkü  Ortadoğu’da  ki diktatörleri  ucuzcu  olarak  tarif  ediyor.Kitabın en  dikkat  çekici  bir   tarafı  da  Garbın  eğer  maddi  gelişimine  bir  ruh  gelişimi  ekleyemezse  Garbın  yok  olacağını  söylüyor. Bir  Platon  çıkartamazsa   Garbın   tamamen  biteceğini  ifade  ediyor  Üstad. 
Üstad  kitabın  devamında  reformacıları, (Günümüzde  Paralel Yapı, Vehhabiler ve Selefiler) Yahudileri  enfes  bir  şekilde  nasıl  ülkemizi  tehdit  ettiğini  anlatıyor. Şahane  tespitler  yapıyor. Özellikle  Yahudi  tehlikesini  ülkemizden ve  İslam Aleminden def  etmek  gerektiğini  anlatıyor. 
Üstad  Siyer  kitabı  olan  Çöle  İnen  Nurun   anlayışını  bu  kitapla   günümüze  aktarmış. Muazzam  Mütefekkir  İnsan.
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT