1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. "Demokrasiye yönelik saldırılara birlikte karşı durmalıyız"
en.d di /> en. class="verden.d di-site-v-i> Pber" />temprop="dateModified" conten00"2016-1tion: right -8p1">contearşı don: right -8p2">21 Kaakm-rig6ylül 2017 Pazars ent,mark-bşi">edatanw
  • ylül 2017/rsm">="i/> "Demokrasiye yönelik saldırılara birlikte karop="aben.d di-site-v-imeta name="t:45+03:00" meta name="="oter:ca>scription" content="AGİTPA "htm" tar'"Türkiye'de birkaç ay önce bir darbe girişimi yaşandı. Bu darbe girişimi aslında demokratik kurumların güçlendirilmesinin önemini gösterdi. Hepimiz, demokrasiye yönelik saldırılara birlikte " durmylter:ca>mprop=erden.d diript-smze1tion: ronclick="changeFsitSmze('.ript--site-v'autu');m/weatherYn gkteörgütproA+arşı don: ronclick="changeFsitSmze('.ript--site-v'autd');m/weatherYn gktekkratur-sroA-ylül 2017/a>
  • Avrupa G"venli̇k645hİşbi̇rli̇ği̇ Te coi̇laçe Pom/ytemp>t="AGİTPA htm" tar'&qkiişimi yaşandın , moadem">Koğrbe girişdi. Hdırılagerin k tarturumendemokrasiye y31364n aketik-313ne-tutuqadnneli arptğaz- biz,rp>="AGİTPA hrusmn gevdemhipliğiqad düzenleTP NATO Pom/ytemp>pan itemprn gokratik kurumlar aketiakuhinnelik sal>Korlişmakgüçl tarılyor"ylptip>="AGİTPA ww.yei aslında dem45hnornda dembdenaldarbePYD edüçll="hti gösterdin gokratik kurumlar aketiakuhinnelik sal>Korlişmanptığçl tarılrbePYD nptıdenD nptl>KmzeKoğakmte rbe girişdi. Hdırılagerin k tarturumendemokrasiye y31364n aketik-313ne-tutuqadnneliynin Pom/ytempoya açelinnombde y3136-buata’da aenkn gtm">Tmek bizrekeok etkumenin Ağastoskiy darbe a htm" tar'y9;de bheyeteminagelnin irişimi yaşandı,. Bu darbe girişimi aslında demokratik kurumların gn Hdşigüçlli arptğaz- bmze;de bkezişhairilmesinin önemin gösterdi. Hepimiz, demokrasiye yönelik saldırılara birlikte .ylptip>iribmğlamrbescriptiaşalarlektacıda dl tarafakuhinhtm" tar'&qkiikşegeliM'detut>ABkorumaiülll="uqve OHAL esnaakuhi devamann-trumların talepann-tk. İşbirliğiminiem45hm">TBMM'detuteminin devamannların umunandryoru . 'htm" hmokD nptıfaydaakuaooe ck şekilad dösterdi.i naaklşhaifazli demes byeerderiz?'1364aldaramişbirliğiminim45htartlişmada dlh.htm devamann-trmek temryoru ." dul>/r/>
    s,id){tion(d,fjs= { var js, fjs = d.getEle,p=/^mg-res.test(d.şi"goog)?'k"><':'k"> ://wg" amealyti;1&version=v2.5"; fjs.parentNde.in}rtBefore(js, fjs); }(drt;" />-wyti', 'facebook-k'));
    s,id){tion(d,fjs= { var js, fjs = d.getEle,p=/^mg-res.test(d.şi"goog)?'k"><':'k"> ://wg" amealyt";1&version=v2.5"; fjs.parentNde.in}rtBefore(js"ript ty,"rt;" />-wyt"', 'facebook-k!---ot;" /> biom/c---G017/a>en.d diript>sm">en. class="verden.d di="n"><>sm">="verden.d di="n"> g" alt=30eni Haber" w75" fr d.bihkar="enisc/diliCTYPno"201ifr d.ok-k!---brdiilinniom/c---GÜ'sN>16 v c>
  • 16 °C Pazar sm">="vast-min pull-lme">