1. HABERLER

  2. KONYA

  3. “Kahraman olarak can verdi”
“Kahraman olarak can verdi”

“Kahraman olarak can verdi”

HİSDER’de Özdemiroğlu Osman Paşa’yı anlatan Dr. Cenap Şirin, “Kızılbaşları sedye üzerinde mağlup eden Osman Paşa, 10 milyon altınlık servetini de Osmanlı ordusuna bağışlayan bir kahraman olarak can verdi” dedi.

A+A-

Hikmet İlim ve Sanat Derneği’nin bu haftaki Cuma Sohbetlerinde, “Özdemiroğlu Osman Paşa” anlatıldı.

Konuşmacı Op. Dr. Cenap Şirin, Gazezler Kültür Konağı’nda gerçekleştirilen tarih sohbetinde, Kafkas Fatihi olarak tanınan Osmanlı Vezîriâzamı Özdemiroğlu Osman Paşa’nın kahramanlıklarını dile getirdi. Özdemiroğlu Osman Paşa’nın 1526 yılında Kahire’de doğduğunu ve babasının Özdemir Paşa, annesinin da Abbasi Hanedanından bir hanımefendi olduğunu belirterek sözlerine başlayan Dr. Cenap Şirin, III. Murad döneminde Kafkas seferi sırasında kahramanlıklar gösterdiğini söyledi. Lehistan ve Polonya’nın bu dönemde Osmanlı’nın himayesinde olduğunu ve Türkiye sınırlarının da Balık Denizine kadar dayandığını kaydeden Dr. Şirin, Cebelitarık’taki Tanca şehrine Fas’ı sömürgeleştirmek için 80 bin kişilik kuvvetle çıkarma yapan Portekiz kuvvetlerini durdurmak için 3. Murad’ın, Tunus Beylerbeyi Ramazan Paşa’yı, 20 bin kişilik kuvvetle görevlendirerek Portekiz kuvvetlerinin hem denizde, hem karada dağıtarak 40 bin kişinin esir alındığını ve Portekiz Kralı Sebestian’ın da öldürülerek Portekiz’in dünya tarihinden silindiğini ve buna da “Vadiül Seyr Harbi” dendiğini söyledi.

Viyana Kütüphanesi’nde bir Türk’ün yazdığı yazma eseri kaynak göstererek Acemlerin, Osman ismine gıcıklıklarından dolayı Özdemir Osman Paşa’ya “Adıyaman” dediklerini belirten Şirin, 28 Nisan 1578’de Üsküdar’dan başlayan Çıldır Harbi seferi hakkında da bilgi verdi. Şirin, bu harple ilgili şunları dile getirdi.

OSMAN PAŞA’NIN ÇILDIR ZAFERİ

“Özdemiroğlu Osman Paşa, Ani’ye yakın bir yerde Tokmak Han idâresindeki 30.000 kişilik İran ordusu karşısında zor durumda kalan Osmanlı öncü kuvvetlerini muhtemel bir mağlûbiyetten kurtardı. Dirâyet ve firâset sahibi yiğit bir kumandan olarak da, üst üste yaptığı yerinde hamlelerle düşmanı dağıttı. Kızılbaşların mağlup olmasından dolayı Gürcü Prensesi de 150.000 Yeniçeri’den oluşan Osmanlı ordusuyla savaşamam diyerek teslim oluyor. Böylece tarihteki meşhur Çıldır Zaferi’ni kazandı.

Osman Paşa’nın bu zaferleri neticesinde Şirvan denilen kuzey Azerbaycan Osmanlı topraklarına katılmış oldu.”

hisder-3.jpg

DERSEADET’TE VEZİRİÂZAM OLDU

Bir başka cephede Kızılbaşlar tarafından kıstırılan Osmanlı ordusuna yardıma gelen Kırım Hanı Adîl Giray Han’ın, İran kuvvetleri karşısında büyük cesaret göstermesine rağmen 30 bin kişilik kuvvetiyle birlikte yenilmesi üzerine Osman Paşa, sahte bir ric’at emrinin ardından gerçekleştirdiği ustaca manevralarla düşmanı mağlûb ettiğini dile getiren Şirin, “Bu harbe, geceleyin meş’aleler altında da devam edildiği için “meş’aleler harbi” denildiğini kaydetti.

Osman Paşa, bu zaferle Şirvan’ı tekrar ele geçirdiği gibi Dağıstan ve Gürcistan’ın fütûhâtını da koruduğunu ifade eden Şirin, “Bütün Kafkasya’yı fetheden Osman Paşa, izzet ve şerefle, alnı ak bir şekilde İstanbul’a dönerek Pâyitaht olan İstanbul’da, eşsiz bir kahraman olarak ve şânına lâyık bir heyecanla karşılanıyor. Dört saat kazandığı zaferleri padişaha anlatıyor ve Veziriâzam oluyor. ” dedi.

KAHRAMAN OLARAK CAN VERDİ

Şirin, Acem seferine katılarak 1585’de Tebriz’i fetheden Özdemiroğlu Osman Paşa’nın, Kızılbaşların son saldırısını sedye üzerinde yönetirken şehid olduğunu, 10 milyon altınlık servetini de Osmanlı ordusuna bağışladığını ve Diyarbakır’da, önceden yaptırdığı türbesine gömüldüğünü söyledi. 

HABERE YORUM KAT