1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. KHK ile iç güvenlik alanında yapılan değişiklikler
KHK ile iç güvenlik alanında yapılan değişiklikler

KHK ile iç güvenlik alanında yapılan değişiklikler

680 sayılı KHK ile iç güvenlik alanında bir takım değişiklikler yapıldı.

A+A-

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) göre, terör veya örgütlü suç faaliyetleri ya da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde el konulan, milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç, delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma, Emniyet veya Sahil Güvenlik teşkilatlarına tahsis edilebilecek.

3 yeni KHK yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121'inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan kararnamelerde İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ilişkin bazı düzenlemeler yer aldı.

Bakanlık ve bağlı kuruluşların faaliyetlerine yönelik 680 sayılı KHK'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim üyelerine verilecek üniversite ödeneği yeniden düzenlendi. KHK'da akademideki öğrencilerin Milli Savunma Bakanlığına bağlı okullardaki emsali askeri öğrenciler gibi memuriyetten sayılmalarına yönelik düzenleme de bulunuyor. Düzenlemeye göre, akademide döner sermaye işletmesi kurulacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç fazlası ve standart dışı malzemelerinin bedelli veya bedelsiz devir işlemlerinin Emniyet Genel Müdürlüğünde olduğu gibi 4645 sayılı kanun hükümlerine göre yürütülmesine imkan sağlandı.

KHK'ya göre yeni teşkilat yapılanmasına uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bütün araçların tescilleri Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak. Bu araçların muayeneleri, ilgisine göre Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

Kayıp çocuklarla ilgili işlemler

Kaybolan çocukların bulunması amacıyla polis, sulh ceza hakiminin veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mülki idare amirinin yazılı veya sonradan yazılı hale getirilmek üzere sözlü emri ile kayıp çocuğa ait veya başkasına ait olmakla birlikte kayıp çocuk tarafından kullanılan her türlü banka hesap hareketlerini talep edebilecek, telekomünikasyon yoluyla iletişimini denetleyebilecek ve sinyal bilgilerini değerlendirebilecek. Tedbir kararı, en çok bir ay için verilebilecek ancak bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere bir ay daha uzatılabilecek.

Mülki idare amirinin kararı, derhal mahkemenin onayına sunulacak. Mahkeme, kararını en geç 24 saat içinde verecek. 

Uzman jandarmalar 31 yaşına kadar astsubaylığa geçebilecek

Terör veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen ya da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle el konulan, milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde, bu eşyaların TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilmesi, mahallin en büyük mülki amiri tarafından soruşturma evresinde hakim veya kovuşturma evresinde mahkemeden talep edilebilecek. Talep üzerine verilen kararlara karşı itiraz edilebilecek. Soruşturma veya kovuşturma sonunda el konulan eşyanın iadesine karar verildiği takdirde iadenin konusunu rayiç değer oluşturacak.

KHK ile Jandarma personeline, ödüle ilişkin olarak Emniyet personelindeki haklar tanındı.

Yeni yapılanmaya uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için adli yardım (avukat temini) imkanı sağlandı.

Mevcut Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin, mecburi hizmet sürelerinin kalan kısmının aynen devam etmesi ve insan kaynağında sıkıntı yaşanmaması için de KHK ile düzenleme yapıldı.

Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili yaş sınırı "28"den "31"e çıkarıldı.

Jandarma Genel Komutanlığına mensup sözleşmeli subay ve astsubaylar için muvazzaf subay ve astsubaylığa geçişte belirlenen üst sınır, subaylar için yüzbaşılık rütbe yaş haddi, astsubaylar için astsubay kıdemli üstçavuşluk rütbe yaş haddi olarak uygulanacak.

Sahil Güvenlik personeline adli yardım

TSK'da olduğu gibi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi adına okudukları üniversite veya yüksekokullardan ilişiği kesilenlerin, bu okullarda ay olarak okudukları sürenin üçte biri muvazzaflık hizmetinden sayılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tertiplenen sıhhiye sınıfına mensup erbaş ve erler, birliklerinde görev yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere, küçük sıhhi işlemleri yapmaya yetkili kılındı.

Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun'a, genel kolluk vasfı vurgulanması için Sahil Güvenlik Komutanlığı da eklendi.

Sahil Güvenlik personeline adli yardım konusunda Emniyet personelindeki haklar tanındı.

Mahallin güvenlik amirleri arasına yeni statüye uygun olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı için Sahil Güvenlik Bölge Komutanı, Sahil Güvenlik Grup Komutanı ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı ile Sahil Güvenlik Gemi/Bot Komutanı da eklendi.

İlişiği kesilen güvenlik korucuları göreve çağrılabilecek

KHK ile yapılan düzenlemeye göre, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler için tekrar göreve çağrılabilecek, ayrıca gönüllü güvenlik korucularının da aynı usulle operasyonel faaliyetlerde görevlendirilebilmesi temin edilecek.

KHK ile Trafik Kanunu'nda yer alan araç muayene raporu ve tescil belgesi ile ilgili hükümler yeniden düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin noterlere devrine imkan tanındı. Böylece polisin insan kaynağı tasarrufu yapması amaçlandı.

Siber suçlarla mücadeleye ilişkin Emniyet teşkilatının etkinliğini artırmaya yönelik düzenlemeler de KHK'da yer aldı.

2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'daki cezalar artırıldı.

KHK'daki düzenlemeye göre, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ikramiye ödemesi yapılması gereken kişilerden terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olması sebebiyle kamu görevinden çıkarılanların paylarına düşen miktarlar ödenmeyecek.

HABERE YORUM KAT