1. YAZARLAR

  2. Nuh Dede İnal

  3. Konutlarda KDV oranı bilmecesi
Nuh Dede İnal

Nuh Dede İnal

Mali Müşavir / CPA
Yazarın Tüm Yazıları >

Konutlarda KDV oranı bilmecesi

A+A-

Hükümetlerin siyasi tercihlerinden biri de belli sektörlere vergi teşvik ve destekleri verilerek sektörel büyümesini sağlamaktır. Belli sektörlere verilen vergi teşviği, destek ve vergi indirimleri ile devlet alacağı vergiden feragat ederek, sektörde ekonomik canlanma sağlamayı amaçlamaktadır. Son dönemlerde inşaat sektörüne destekler verilmekte, sektörün büyümesi için her türlü yasal değişiklik yapılmaktadır. Bu süreçte sektörün geldiği nokta hiçte önemsenmeyecek derecede büyümüş olup, halen bazı sıkıntılar ve çözülmesi gereken problemler bulunmaktadır.

Ekonomik canlanma için inşaat sektörü yan sektörleri ile birlikte lokomotif olma özelliğinde olup, birçok sektörü harekete geçirmektedir. Hükümette sektörün sürekli canlı kalması için konut teslimlerinde KDV oranlarında değişiklik yapmış, konutların büyüklüğüne göre, arsa birim m² değerine göre, bulunduğu yere göre % 1, % 8 ve % 18 KDV oranlarının uygulamasını benimsemiştir. Böylece hem inşaat sektörünün canlılığının sürmesi hem de inşaat sektörüne yatırım yapanlar için daha cazip KDV oranı amaçlanmıştır.

KDV kanununa göre mal/hizmet teslimlerinde KDV oranı bazı teslimler için % 1, bazı teslimler için % 8 olup, genel KDV oranı % 18’dir. Mal ve hizmetlerin tamamında uygulanan KDV oranlarında Bakanlar Kurulu aldığı kararlarla değişikliğe gidebilmekte, bazı mal/hizmetlerde uygulanan KDV oranlarını değiştirebilmektedir. Konutlarda uygulanan KDV oranları % 1, % 8 ve % 18 oranları ile son yıllarda yapılan Bakanlar Kurulu Kararı değişiklikleri neticesinde konutlarda uygulanacak KDV oranlarında nasıl ve neye göre hareket edileceği hususunda tereddütlere neden olmuş, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tarihe kadar % 1 ve % 8 KDV oranı, belirlenen tarihten sonrası için % 1, % 8 ve % 18 KDV oranına tabi uygulamalar kafa karışıklığına sebep olmuştur.

31.01.2017 tarih ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2. maddesinde;

Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan 150 m²’ye kadar olan konutlarda Emlak vergisi kanununun 29. md.ne göre tespit edilen arsa birim m² vergi değeri;

Yapı ruhsatı 01.01.2013 ile 31.12.2016 tarihleri arasında alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaat projelerinde;

  • 0 TL – 500 TL arasında olan konutların tesliminde % 1 KDV oranı,
  • 500 TL – 1.000 TL arasında olan konutların tesliminde % 8 KDV oranı,
  • 1.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18 KDV oranı uygulanacağı,

Yapı ruhsatı 01.01.2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaat projelerinde;

  • 0 TL – 1.000 TL arasında olan konutların tesliminde % 1 KDV oranı,
  • 1.000 TL – 2.000 TL arasında olan konutların tesliminde % 8 KDV oranı,
  • 2.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18 KDV oranı uygulanacağı belirlenmiştir.

Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında teslim edilen konutlarda KDV oranı 150 m²’ye kadar olan konutlar için % 1, 150 m²’nin üzerinde olan konutlar için % 18 KDV oranı uygulanacak olup;

31.01.2017 tarih ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.09.2017 tarihine kadar net alanı 150 m²’nin üzerinde olması sebebiyle % 18’lik KDV oranına tabi olması gereken konut teslimlerinde de % 8 oranı uygulanmıştır. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile 30.09.2017 tarihine kadar konutlarda KDV oranı % 1 ve % 8 olarak uygulanmış, 30.09.2017 tarihinden sonraki konut teslimlerinde ise; % 1, % 8 ve % 18 KDV oranı uygulanmaktadır.

2018 yılının Mayıs ayında yeni ekonomik krizin geldiğini farkeden hükümet aldığı yeni kararlar ile inşaat sektörü için KDV oranı indirimleri getirmiş, aldığı kısa süreli KDV indirimlerini 3 defa daha uzatmıştır:

14.05.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile konut teslimlerinde % 18 olarak uygulanan KDV oranı 05.05.2018 – 31.10.2018 tarihleri arasında % 8 olarak belirlenmiştir.

31.10.2018 tarih ve 287 sayılı Cumhurbaşkanı kararının 2. maddesi ile 05.05.2018 – 31.10.2018 tarihleri arasında uygulanacak konut teslimlerinde % 8 KDV oranı 31.12.2018 tarihine kadar;

30.12.2018 tarih ve 535 sayılı Cumhurbaşkanı kararının 2. maddesi ile 05.05.2018 – 31.12.2018 tarihine kadar uygulanacak olan konut teslimlerinde % 8 KDV oranı 31.03.2019 tarihine kadar,

20.03.2019 tarih ve 843 sayılı Cumhurbaşkanı kararının 2. maddesi ile 05.05.2018 – 31.03.2019 tarihine kadar uygulanacak olan konut teslimlerinde % 8 KDV oranı 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Konut teslimlerinde KDV oranı bilmecesi sürerken üçer aylık, altışar aylık sürelerle konut teslimlerinde KDV oranlarını düşürmenin, bu uygulamanın sektörü canlandıracağını düşünmenin yanlış olduğunu, KDV oranının kalıcı olacak şekilde düzenlemenin gerektiğini, bu şekilde sektörün önümüzdeki yıllara daha sağlıklı yatırımlar yapacak vizyonu olacağını düşünüyorum.

İşlerimizin hayr, akıbetimizin hayr olması dileğiyle, selam ve dua ile…

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

1 Yorum