1. YAZARLAR

  2. Atanur Pala

  3. MEKAN EKONOMİSİNDEN BİLGİ EKONOMİSİNE DÜŞÜNCELER
Atanur Pala

Atanur Pala

Yazarın Tüm Yazıları >

MEKAN EKONOMİSİNDEN BİLGİ EKONOMİSİNE DÜŞÜNCELER

A+A-

Hız ve değişim çağın genel karakteristiği.İnsan, zaman, mekan, üretim, ekonomi; Hiçbirinin anlamı dünkü anlamı ile bir değil. Öyle ki, hızlı değişim zaman ve mekan Algımızı yerle bir ederken bizleri, sürekli imal ederek değiştirip büyüttüğü  Muğlak, sanal mekanlarda yeniden üretiyor. Ekonomik Faaliyet dediğimiz iktisadi edimlerimiz artık. Sadece yeryüzünün toprak mekanında Gerçekleştirdiğimiz faaliyetler değil. Yeni Üretilmiş insanların yeni ikametgahları sanal Mekanlar da artık ekonomik faaliyet alanları.Halbuki mekanımız yeryüzüdür ve insan da
Ona aittir. Bugün artık ne yeri kaldı insanın Ne de yüzü. Zaman ve mekandan kopan insan, varlığının delili, bir mekana ait olma duygusunu da Kaybetmek üzere. Bir yere ait olmayanın Dönecek yeri de kalmayacaktır. Modern çağ, değişmeyen tek şey değişim Aforizması ile, değişimi ve kendini aklayıp, Bütün şeytani eylemlerini meşru kılmış oluyor. Ancak tespit yapmış olmak, meseleyi çözmüyor.
Aslolan geleceğin nasıl geleceği ve bizlere neler Getireceği, Ekonomik ilişkileri ve ekonomik bakış açımızı Nasıl etkileyeceği; Ünlü fütürist J. Fresco’ya göre ileri teknoloji İnsanoğlunun önündeki en büyük tehlikedir. Ve ekonomi oyununun kuralları doğası gereği. Hükümsüzdür. Yüksek teknoloji kendi yarattığı Sistemi tahrip edince bütün kazanımlar yok. Olacak ve elde bir şey kalmayacaktır. Fresco’nun düşünceleri bir kehanet midir, Yosa bir Fütürist uzgörüsü müdür, bilemiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var ki, o da hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı gerçeğidir. Hepimizin malumu, klasik iktisat teorisi üretim ekonomisi teorisini dört ana üretim faktörünün üzerine kurmuştur ve pratik halen bu faktörler
Üzerinden yürümektedir. Ancak son dönemde sürekli yayınlanan ve takip edilen fark yaratanlar listelerine dikkatle baktığımızda bazı firmaların mevcut üretim faktörlerinde yapılacak verimlilik çalışmalarının dışında birtakım çalışmalar yaparak piyasadan ayrıştıklarını ve birkaç adım öne geçtik- lerini görüyoruz.  Söz konusu firmaların farkı bilgi ve teknolojiye verdikleri önem ve bütçelerinden Ar-ge
çalışmalarına ayırdıkları devasa paylardır. Nasıl 20 yıl önce bugünleri tahmin etmede zorlandıysak, bugün de 20 yıl sonra teknolojik gelişme bizleri hangi noktaya Savuracak bilemiyoruz. Netice itibarı ile hız ve değişim süreci en baştan eko- nomiye bakış açımızı radikal bir şekilde değiştirecek ve İlk faktör olarak  artık doğal kaynakları değil Bilgi ve Teknoloji  üretimini sayacağız.  Dolayısı ile  artık
Ekonomi söz konusu olunca akla üretim ve ciro değil bilgi ve teknoloji gelecek.
Özet olarak üretime dayalı mekan ekonomisi Artık yerini teknolojiye dayalı bilgi ekonomisine bırakacak. Bütün bunlar olacak da insan ne noktada olacak,
Meselemiz bundan ibarettir. Bugün Dünyanın gerçek üretiminin 10 katı bir
Finansal ekonomik büyüklüğe ulaşılmasını sadece köpük ya da balonla ifade edemeyiz. Bilgi ekonomisi, Schumpeter’in yaratıcı yıkıcılık
Teorisini tersine çevirebilir ve önü alınması zor Bir yıkıcı yaratıcılık süreci başlayabilir. İnsanlığın her zamankinden çok daha fazla İslam’a ve değerlerine ihtiyacı var.
 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT