1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Nüfusu 10 binin altındaki yerlerde anten tesisi ortak kullanılacak
Nüfusu 10 binin altındaki yerlerde anten tesisi ortak kullanılacak

Nüfusu 10 binin altındaki yerlerde anten tesisi ortak kullanılacak

Nüfusu 10 binin altında olan yerleşim yerlerinde anten tesisi bulunan işletmeci, bu tesisini diğer işletmecilerle de paylaşacak.

A+A-

Nüfusu 10 binin altında olan yerleşim yerlerindeki işletmeci, kendisine aitanten tesisini, diğer işletmecilerle paylaşacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Hücresel Si̇stem Anten Tesi̇sleri̇ i̇le Telsi̇z Eri̇şi̇m Şebekeleri̇ni̇n Paylaşımına İli̇şki̇n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, her türlü anten tesisi ve telsiz erişim şebekesinin kaynak israfının önlenmesi, hizmetin yaygınlaştırılması, hizmete erişimin kolaylaştırılması, kent ve yapı estetiği ile çevre gereklerini sağlayacak şekilde tasarlanması, kurulması ve paylaşılması, kurum tarafından etkin rekabet ortamının sağlanması esas olacak.

Paylaşım taleplerinin karşılanmasında ayrım gözetilmemesi ancak milli güvenlik, kamu düzeni gerekleri, doğal afetler ve acil durum ihtiyaçlarına yönelik taleplerin öncelikle karşılanması da esaslar arasında yer alacak.

Kulelerin, kurulacağı bölgeye ait coğrafi yükselti durumu da dikkate alınarak, en az 130 kilometre saat rüzgar hızına göre tasarlanması, buz yükü kalınlığının standart olarak en az 2 santimetre kabul edilmesi, işletmecinin kendine ait antenler için kullanacağı kapasiteye ilave olarak bir veya birden fazla işletmecinin faydalanabileceği en az 3 metrekare anten alanına sahip olması gerekecek.

Nüfusu 10 binin altında olan yerleşim yerlerinde International Mobile Telecommunications (IMT) yetki belgesi verilmesinden önce işletmeci, farklı teknolojideki yeni sistemini, mevcut anten tesisi kuracak ve bunu anten tesisi kuracak diğer işletmecilerle paylaşacak. Diğer işletmeciler tarafından kurulan bir anten tesisi ise kapsama alanı ve hizmet kalitesi gibi kriterleri karşılaması halinde söz konusu tesisi kullanacak. İşletmeci, yeni kuracağı anten tesisini, kendisi hariç en az iki işletmeci ile tüm paylaşım tiplerine imkan verecek şekilde kuracak ve paylaşacak. Bina içi anten tesisleri için bu yükümlülükler aranmayacak.

Otoyollar, hızlı ve yüksek hızlı tren hatları, bölünmüş karayolları, tüneller ile konvansiyonel tren hatları kapsaması için IMT yetki belgesi verilmesini müteakip kuracağı yeni anten tesislerinde işletmeci, yerleşim yeri nüfusuna bakılmaksızın istenilen yükümlülüklere tabi olacak.

Nüfusu 10 bin ve üzeri olan tüm yerleşim yerlerinde işletmeci, ilgili mevzuat ve imtiyaz sözleşmeleri ile IMT Yetki Belgesi hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla fiziki, teknik, idari veya hukuki kısıtlar bulunmadığı durumlarda paylaşım tiplerinden azamisini uygulayacak.

Bina içi, üzeri, yan duvarı, bina üzeri direk, minare, çevreye uyum kapsamında değerlendirilen tesisler ile elektrik ve aydınlatma direği gibi yerlere kurulan anten tesislerinin paylaşımı zorunlu olmayacak.

Bina içi anten tesisleri hariç olmak üzere nüfusu 10 binin altında olan yerleşim yerlerinde ve otoyollar, hızlı ve yüksek hızlı tren hatları, bölünmüş karayolları, tüneller ile konvansiyonel tren hatlarında IMT yetki belgesi verilmesini müteakip kurulan anten tesisleri için paylaşım talebi reddedilemeyecek.

Anten tesisi kurulumu için Kuruma müracaat tarihinde nüfusu 10 bin ve üzeri olan tüm yerleşim yerlerinde, 19 Mart 2016’dan 31 Aralık 2023'e kadar, işletmecinin bulunduğu herhangi bir emisyon noktasına yeni bir işletmecinin gelmesi ve söz konusu işletmecilerin paylaşım tiplerinden en az 3 tanesini uygulaması durumunda, bahse konu anten tesisindeki hücresel sistemler için uygulama başlangıcını takip eden yıla ait telsiz kullanım ücreti alınmayacak. Kule tipi anten tesislerindeki muafiyet için kule veya direk paylaşımının yapılması zorunlu olacak.

Bina içi anten tesisleri hariç olmak üzere nüfusu 10 binin altındaki yerleşim yerlerinde ve otoyollar, hızlı ve yüksek hızlı tren hatları, bölünmüş karayolları, tüneller ile konvansiyonel tren hatlarında, IMT yetki belgesinin verildiği tarihten, bugüne kadar geçen sürede kurulan yeni anten tesisi en geç bir yıl içinde yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecek.

HABERE YORUM KAT