1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Su kaynakları tek elden yönetilecek
Su kaynakları tek elden yönetilecek

Su kaynakları tek elden yönetilecek

Suyun Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yönetilmesini esas alan "Su Kanunu Tasarısı" hazırlandı.

A+A-

Bakan Veysel Eroğlu, Su Kanunu'nu hazırlama ihtiyacını doğuran nedenlere ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de kuraklığın etkilerinin aşılması için, suyun havza bazında tek elden bütüncül yönetilmesi, tasarruflu kullanılması, depolama tesisleri yapılması, arıtılmış atık suların sulama ve yer altı suyunun beslenmesi gibi amaçlarla geri kazanılıp bundan yeniden yararlanılmasının zorunlu hale geldiğini vurgulayan Eroğlu, su ihtiyacının her geçen gün artmasına karşılık kıt miktardaki kullanılabilir su kaynaklarının tehlike altında olduğunu söyledi.

Gerekli yatırımların yapılması ve su kaynaklarının korunması için 2011'de bakanlıklarının kurulduğunu belirten Eroğlu, buna rağmen uygulamada su kaynaklarının yönetimi ile korunmasında bazı mevzuat eksiklikleri ve sıkıntılarla karşılaşıldığını anlattı.

- "Son şekli verilecek"

Birçok kurumun, su kaynaklarının korunmasıyla ilgili yetkiye sahip olduğuna işaret eden Eroğlu, "Ülkemizde suyla alakalı pek çok kurumun söz sahibi olmasına rağmen, yaşanılan problemlerde bakanlığımız mesul tutulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, 64. Hükümet Eylem Planı'nda, Su Kanunu'nun 2016'nın ilk altı ayında gerçekleştirilecek reformlar arasında yer aldığını kaydederek, kanunun hazırlık aşamasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Nihai şekli verilen tasarı, kanunlaşmasını teminen 15 Ekim 2014'te Başbakanlığa iletildi. İlgili kurumlarla yapılan toplantılar ile mutabakata varılan ve varılamayan hususlar sonucunda 11 Mayıs 2015'te tekrar sunuldu. Hükümet değişikliği sebebiyle 26 Kasım 2015'te Başbakanlık tarafından iade edildi. Su Kanunu Tasarısı, 15 Mart'ta Başbakanlığa yeniden sunulmuştur. Başbakanlıkta ilgili bakanlıkların da iştirakiyle toplantılar yapılmış ve düzenleme 17 Nisan Reformları İzleme Koordinasyon Kuruluna sunulmuştur. Orman ve Su İşleri ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları müsteşarları başkanlığında iki defa toplantı yapılarak, mutabakat sağlanmıştır. Mutabakat sağlanan kanun metni, 11 Mayıs'ta Başbakanlığa gönderildi."

Bakanlar Kurulunda Su Kanunu Tasarısı ile ilgili sunum yaptığını belirten Eroğlu, Çevre ve Şehircilik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının bazı konularda tasarıya itiraz ettiğini dile getirdi.

İtirazlara ilişkin anlaşma sağlandığını söyleyen Eroğlu, "Çevre Şehircilik Bakanlığı müsteşarları ile müsteşarlarımız anlaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile mineral su konusunda anlaşamadık. Suyun minerallisi olmaz, su sudur neticesinde. 'Mineralli sular bize ait' dediler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız iki gün önce buradaydı, onunla konuştuk 'Suların Orman ve Su İşlerine bağlı olması gerekiyor' dedik. Onunla da anlaştık. Kısa süre önce Sayın Başbakanımıza sunduk. İlgili müsteşar, genel müdürler son şeklini verecek, böylece Meclis'e sevk edeceğiz, imzaya sunuldu." diye konuştu.

- "Tabii suların tahsisine ilişkin hususlar kanun kapsamında"

Bakan Eroğlu, Su Kanunu'nun getireceği yeniliklere ilişkin şunları kaydetti:

"Mineral bakımından zengin tabii suların tarifi, Dünya Sağlık Teşkilatının tanımı dikkate alınarak yapılmıştır. Suların tahsisinin tek elden yapılmasını sağlamak üzere mineral bakımından zengin tabii suların tahsisine ilişkin hususlar da kanun kapsamına dahil edilmiştir. Jeotermal suların nihai bertarafı, mevcut uygulamalardaki menfi neticeler ve bundan bakanlığımızın mesul tutulması da dikkate alınarak tasarı kapsamına alınmıştır.

Tasarıyla kaynak suları, yeraltı sularında olduğu gibi devletin hüküm ve tasarrufu altına alınmıştır. Taşınmaz malikinin, taşınmazın ihtiyacı kadar sudan faydalanma hakkı korunmuştur. Su kaynaklarının havza bazında bütüncül yönetimi, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması ve kirlenmiş su kaynaklarının kalitesinin iyileştirilerek çevresel hedeflere ulaşılması, kullanılmış suların geri kazanılarak yeniden kullanılmasının sağlanması, hükme bağlanmıştır. Kirlilik önleme faaliyetleri, su kaynaklarının kullanım maksadına göre her su kaynağı için ayrı kalite standartları belirlenerek yürütülecektir."

Suyun kullanım amacına göre, öncelik sıralamasının belirlendiğine dikkati çeken Eroğlu, "Kullanım maksatlarına göre havza esasında tahsis yapılacaktır. Bu sıralama, içme ve kullanma maksatlı su ihtiyaçları, tabii hayat için gerekli su ihtiyaçları, zirai sulama suyu ihtiyacı ve su ürünleri istihsali, enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçları, ticaret, turizm, rekreasyon, taşıma, ulaşım ile sair su ihtiyaçları şeklinde olacak." dedi.

Bakan Eroğlu, Su Bilgi Sistemi ile su kaynaklarına ilişkin her türlü bilginin tek sistem altında toplanacağını da ifade etti.

- Öne çıkan yasaklar

Su yönetiminde etkinliğin sağlanması amacıyla, bütün su kullanıcıları ve kullanımları göz önünde bulundurularak, su kaynaklarında Orman ve Su İşleri Bakanlığının izni olmadan balıklandırma ve bitki ekimi yapılmasının yasaklandığını anlatan Eroğlu, çok sayıda su kaynağında menfi durumlarla karşılaşıldığını bildirdi.

Bakan Eroğlu, "Suya ilişkin alınan görev ve yetkiler çerçevesinde, idari para cezası verme yetkisinin bakanlığa veya kanun uyarınca denetim yetkisinin devredildiği kurum ve mercilere ait olduğu hükme bağlanmıştır." diye konuştu.

HABERE YORUM KAT