1. YAZARLAR

  2. Said Bulut

  3. SURİYE (1)
Said Bulut

Said Bulut

Yazarın Tüm Yazıları >

SURİYE (1)

A+A-

Suriye’de yaşayan halkın durumu, bir bütün halinde değil bölgesel ve etnik olarak ele alınarak tarif edilmelidir. Türkiye’den ve dünyadan Suriye’ye bir bütün olarak bakmak bizi işin en başında yanlış bir değerlendirmeye sevk edecektir. Bu noktada kriz bölgelerindeki halk hareketleri ve halkın dışarıdan etkilenmeleri de ayrıca değerlendirmelidir.

Etnik yapı olarak şu an Suriye’de yaşayan halkın % 80 civarındaki büyük bir kısmını Sünni kesim oluşturmaktadır. Sünni kesimin içinde Araplar, Kürtler, Türkmenler, Filistinliler, Iraklılar vs. etnik kökenli Suriyeliler yer almaktadır. Geriye kalan %20 civarındaki kesim ise genel olarak Nusayri olarak bilinen Nusayriler, Dürziler, Hristiyanlar, Yezidiler vs. etnik kökenlerinden oluşmaktadır. Bu haliyle değişik din ve mezheplerden oluşan mozaik bir yapıda, yaşam tarzından, sosyal yaşama, dini inançlardan, kültürel yönlerine kadar farklılıklar görülmektedir.

Suriye’de yaşayan insanların milliyet yapıları da oldukları bölgede yaşam itibariyle çok büyük farklılıklar göstermektedir. Buda Suriye ile ilgili değerlendirmeyi yapanların göz ardı ettikleri unsurlardan biridir. Ayrıca bütün gruplardan insanların bulunduğu solcu blok ve ırkçı, milliyetçi blok da mevcuttur. Fakat bu gruplar hem destek hem de etki alanı itibariyle fazla etkili değillerdir.

Suriye’de üretim durma noktasındadır. Özellikle muhaliflerin yoğun olduğu bölgelerde aylardır halk çalışmamakta dükkanlar kapalı bulunmaktadır. Şam’da bulunan Filistin kampında 600 binden fazla Filistinli yaşamaktaydı. Filistinli ve Iraklı göçmenlerin yaşadıkları bölgelerde karışıklılıklar diğer yerlere nazaran çok düşük seviyededir. Ancak olayların cereyan ettiği bölgelerde rızık endişesine düşen  insanlar nasıl para kazanırım diye hırsızlık ve eşkıyalık dahil olmak üzere birçok olaya bulaşmıştır. Bu yüzden güven ve emniyet çok zayıflamıştır. Şam ve Halep merkezi hariç bütün Suriye’de güvensizlik söz konusu olup, insanlar eskisi gibi sokağa çıkamamakta zaruri ihtiyaçları hariç seyahat etmemektedir.

Suriye’de bulunan laik ve sol kesim özellikle dışarıdan aldığı desteklerle (medya desteği) olduğundan daha büyük bir güç gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Arap ülkelerinde cuntaların ayakta kalmalarının en büyük sebebi de medya desteği ve Yahudi lobisidir. Yahudi Lobisi medya desteğiyle birlikte Suriye’deki özgürlük hareketinin dış kaynaklı olduğunu söylemekte ve diğer İslam ülkelerindeki insanların zihnini karıştırmaktadır. Bu tür özgürlük hareketleri tabiî ki dışarıdan etkilenmektedir. Hatta zaman zaman iki zıt kutup dahi olsalar ortak düşman karşısında iki grup birbirlerine destek vermektedirler. ( Afganistan’da Ruslara karşı ABD’nin mücahitlerin yanında yer alması gibi.) Kaldı ki dış güçlerin bölgeye destek verdiği yönündeki haberlerin çoğu da yalan ve yanlıştır. Nitekim eğer dış etki söylenildiği kadar kuvvetli olsaydı ayaklanmalar organizeli olur, bölge bölge ayrılmaz hatta her şehirde farklı zamanlarda olmazdı.

Burada söylemek istediğimiz şey şudur: İnsanlar insanca yaşamak istemektedirler. Beş yıldır hükümet boşluğundan yararlanan vatandaşlar başımızı sokacak bir evimiz olsun diye ev inşaatlarına başlamış ve inşaat sektöründe patlama olmuştur. Eğer iddia edildiği gibi dışardan desteklenen bir özgürlük mücadelesi olsa idi halk hükümetin üzerindeki etkisi azalınca yapmakta oldukları inşaat işleri ile değil de daha başka işlerle uğraşırlardı.

Suriyeli muhaliflere bir destek olsa da burada verilen desteğin kimlere ve nasıl verildiği de çok dikkat çekicidir. Özellikle dış güçler tarafından ülkenin kuzeydoğusuna verilen siyasi ve maddi destek, tamamen PYD’ye yöneliktir. Ne yazık ki bu destek Suriye’nin bütünlüğünü bozmaya yönelik olmasına rağmen, sanki; Suriye’nin bütün olarak kurtuluşunu amaçlayan Özgür Suriye Ordusuna yapılıyormuş gibi gösterilmektedir. Altını çizerek belirtmek lazımdır ki  ABD, İsrail ve İngiltere desteği bu yöndedir ve bu durum Müslüman kamuoyuna farklı yansıtılmaktadır. Muhaliflerin bu güçler tarafından silahlandırılıp maddi destek sağladığı iddiaları da bu mihvalde ele alınmalıdır. Bu manada bu tür haberler muhaliflere yapılan yardımın ve kamuoyu desteğinin de kırılmasına neden olmaktadır. Yani dış güçler muhaliflere değil PYD’ye destek vermektedir.

DEVAM EDECEK… 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT