1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. TBMM’de 2019 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşülüyor
TBMM’de 2019 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşülüyor

TBMM’de 2019 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşülüyor

ANKARA (İHA) – TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2017 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

A+A-

ANKARA (İHA) – TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2017 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, şu ana kadar TBMM Başkanlığına 922 kanun teklifi sunulduğunu, 5 kanun teklifinin kanunlaştığını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2017 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde TBMM ve Kamu Denetçiliği bütçeleri ele alındı. Komisyonda konuşan TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM'nin milli mücadeleyi bizzat yönetmesi ve 15 Temmuz hain darbe girişimine maruz kalması sebebiyle iki kere gazi olduğunu hatırlatarak, Meclise 27. dönemde de önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Yasama ve denetim görevleriyle Meclisin bir yandan milletin ve devletin ihtiyaç duyduğu yasaları hayata geçirirken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin cumhurbaşkanının ve bakanlıkların icraatlarının daha etkin ve verimli yapabilmesini sağlayan yasal taleplerinin değerlendirileceğini belirten Şentop şöyle konuştu:

'Şu ana kadar Başkanlığımıza 922 kanun teklifi sunulmuştur. 5 kanun teklifi Genel Kurul gündemine girmiş olup, tamamı kanunlaşmıştır. 17 Danışma Kurulu toplantısı yapılmıştır. Yapılan toplantılar neticesinde Genel Kurulda 5 Danışma Kurulu önerisi, 7 grup önerisi kabul edilmiş, 28 grup önerisi reddedilmiş ve 3 grup önerisi işlemden kaldırılmıştır. Bazı kanun tasarı ve teklifleri birleştirilmek suretiyle 3 kanun kabul edilmiş ve 13 TBMM kararı alınmıştır. 26. yasama döneminde intikal eden Kanun Hükmünde Kararname ilgili komisyonlarda bulunmaktadır.'

Denetim faaliyetlerinden de bahseden Şentop, "Başkanlığa 4 bin 719 yazılı soru önergesi verilmiştir. Bunlardan 32'si mükerrer olduğundan işleme konulmamış, 5'i gelen kağıtlara geri alınmış, 40'ı ise Anayasa ve iç tüzük hükümlerine aykırı oldukları gerekçesiyle iade edilmiştir. İşleme alınan 4 bin 642 önergeden 282'si süresi içinde cevaplanmıştır. Bin 31 yazılı soru önergesi halen işlemdedir, 126'sı ise imzadadır" ifadelerini kullandı.

27. dönem birinci yasama yılı hakkında bilgi veren Şentop, "TBMM Genel Kurulu 27. dönem birinci yasama yılında 10 birleşimde 26 oturum yapılmıştır. Yapılan birleşimlerde 551 saat 46 dakika çalışılmış ve çalışmalarla ilgili olarak bin 765 sayfa tutanak tutulmuştur. Ayrıca ihtisas komisyonları ve Meclis Araştırma Komisyonlarında 35 saat 38 dakika çalışılmıştır. TBMM Başkanlığı kabulleri ve basın toplantısı, Başkanlık Divanı, Danışma Kurulu ve diğer görevlerde de 10 saat 57 dakika çalışılmıştır. Çalışmalarda 200 sayfa tutanak tutulmuştur" şeklinde konuştu.

2019 bütçesine ilişkin olarak Şentop, "2019 yılı bütçe teklifi 1 milyar 816 milyon 197 bin Türk Lirası olarak komisyona sunulmuştur. 2019 bütçe teklifimizin dağılımına bakıldığında personel giderleri yüzde 52.9, Sosyal Güvenlik Kurumu devlet prim giderleri yüzde 7.3, mal ve hizmet alım giderleri yüzde 9.3, cari transferler yüzde 13.1, sermaye giderleri yüzde 17.3, sermaye transferleri ise yüzde 0.1 oranında ağırlığa sahiptir" diye konuştu.

"Sayıştay 2018 yılında 503 kamu idaresinin denetim faaliyetlerini yürüttü"

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Sayıştay'ın 2017 yılında denetim raporları kapsamında 5018 sayılı Kanun'a tabi 45 genel bütçeli idare, 128 özel bütçeli idare, 2 Sosyal Güvenlik Kurumu, 10 düzenleyici ve denetleyici kurumla 5018 sayılı Kanun'a tabi olmayan 10 diğer kamu idarelerine ilişkin olmak üzere toplam 195 adet Sayıştay denetim raporunun TBMM'ye sunulduğunu söyledi. Baş, 2018 yılı denetim faaliyetleri kapsamında 73 kamu işletmesi dahil olmak üzere 503 kamu idaresinin denetim faaliyetlerini yürüttüğünü belirterek, "Yargılama dairelerine 2018 yılında önceki yıllardan 2018 yılına devreden 189, geçmiş yıllar denetimlerine ilişkin 210 ve 2017 yılı denetimlerine ilişkin 68 adet olmak üzere 337 yargılamaya esas rapor ve ek rapor intikal etmiş, bunun 253 adeti 2018 yılı içerisinde yargılanarak ilamları düzenlenmiştir" ifadelerini kullandı.

2019 bütçe tekliflerine ilişkin bilgi veren Baş, "Kurumumuzun Stratejik Plan ve Performans Programı'nda yer alan amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için 2019 yılı bütçe teklifinde istenilen toplam ödenek tutarı 367 milyon 378 bin TL'dir. Bu tutarın 257 milyon 560 bin TL personel giderlerinden 33 milyon 595 bin TL devlet prim giderleri, 37 milyon 602 bin TL mal ve hizmet giderleri, 2 milyon 621 bin TL çarşı transferleri, 36 milyon TL sermaye giderlerinden oluşmaktadır" diye konuştu.

"Kamu Denetçiliği Kurumuna 2018 yılında 14 Ekim tarihine kadar 12 bin 173 başvuru yapılmıştır"

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise, Kurumun idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine, insan haklarının gelişmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına, hak arama kültürünün yaygınlaştırmasına, şeffaf, hesap verebilir insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı vermeye çalıştığını söyleyerek, "2017 yılında 17 bin 131 başvuru yapılmıştır. 2018 yılı 14 Ekim tarihine kadar 12 bin 173 başvuru yapılmıştır. 2017 yılından devreden 4 bin 62 dosya olmak üzere 2018'de 16 bin 235 dosya mevcuttur. Bu dosyalardan 13 bin 852 dosya karara bağlanmış, 2018'de dosyaların karara bağlanma oranı yüzde 85'tir. 2018 yılından gelen 2 bin 383 şikayet başvurusunun incelemesi devam etmektedir" şeklinde konuştu.

İHA

HABERE YORUM KAT