43 bin konutun elektrik ihtiyacı çöpten karşılanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Enerji Üretim Tesislerinde atıklar elektrik enerjisine dönüştürülüyor.
43 bin konutun elektrik ihtiyacı çöpten karşılanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Enerji Üretim Tesislerinde atıklar elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve çevrenin korunmasına büyük önem veren Konya Büyük Şehir Belediyesi, Aslım Katı Atık Sahası, Konya Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ile Akşehir Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında bulunan çöpleri elektrik enerjisine dönüştürüyor.

43-bin-konutun-elektrik-ihtiyaci-copten-karsilaniyor-1.jpg

Konya’da katı atık çalışmaları Çevre Kanunu, Atık Yönetimi Yönetmeliği, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ve ilgili genelgeler çerçevesinde yürütülüyor.  Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında ilçe belediyeleri atıkların toplanması ve taşınmasından, büyükşehir belediyeleri ise atıkların bertarafından sorumlu oluyor. Edinilen bilgiye göre; Konya’da toplanan atıklar Konya merkezde Kaşınhanı mevkiinde, Akşehir ve Cihanbeyli’de bulunan düzenli depolama sahalarında depolanarak bertaraf ediliyor. Konya merkezde toplanan atıklar daha önce aslım mevkiinde depolanıyordu. 2017 tarihinde çöp alımına kapatılan aslım mevkii sahası rehabilite edildi.

43-bin-konutun-elektrik-ihtiyaci-copten-karsilaniyor-3.jpg

KATI ATIKLAR NASIL ENERJİYE DÖNÜŞÜYOR?

Katı atıkların enerjiye nasıl dönüştürüldüğüne dair aldığımız bilgiye göre; katı atık kütlesinde oluşan ve karbondioksite göre 21 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeli olan metan gazları, sahada açılan gaz toplama kanallarından yatay ve dikey borulama sistemi ile toplanıp, gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülerek, hem emisyon azaltımı hem de enerji üretimi sağlanıyor. Aynı zamanda bertaraf işlemleri sırasında oluşan gazların çevreye ve insan sağlığına karşı oluşturdukları tehdit ortadan kaldırılırken bir yandan da fosil yakıtlara ihtiyaç duyulmadan alternatif elektrik ve ısı enerjisi elde ediliyor. Ortaya çıkan ısı, tesislerde bulunan binaların ısınmasında da kullanılıyor.

43-bin-konutun-elektrik-ihtiyaci-copten-karsilaniyor-2.jpg

43 BİN KONUTUN ELEKTRİK İHTİYACI KARŞILANDI!

Edindiğimiz bilgiye göre, Aslım, Akşehir ve Kaşınhanı (Konya Entegre Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi) olmak üzere mevcut durumda 3 adet enerji üretim tesisi bulunuyor. Aslım’da bulunan tesis 2011 yılında, Kaşınhanı ve Akşehir’de bulunan tesis ise 2018 yılında faaliyete geçti. 2020 yılında 3 adet tesiste toplam 78.294.638 kilowatt elektrik üretimi gerçekleştiği ve bu üretim ile günlük ortalama 43 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılandığı öğrenildi. Böylece tesislerin kurulumundan 2020 tarihine kadar toplam 456.330.518 kilowatt elektrik üretimi gerçekleşmiş oldu.

SÜMEYRA KENESARI / YENİ HABER GAZETESİ

43-bin-konutun-elektrik-ihtiyaci-copten-karsilaniyor-4.jpg