600 bin lirayı aşan gelire ilk beyanname

Geçen yıl elde ettikleri ücret geliri 600 bin lirayı aşanlar bu yıl ilk defa beyannameye tabi olurken, söz konusu beyannamelerin 31 Mart’a kadar verilmesi gerekiyor. AA’nın derlediği bilgiye göre, Gelir Vergisi Kanunu uyarınca vergiden istisna edilen ödemeler dışında kalan ücretler, kesinti yoluyla gelir vergisine tabi tutuluyor

Yayınlanma:
600 bin lirayı aşan gelire ilk beyanname

Tevkif yoluyla vergilendirilmiş, tek işverenden alınan ücretler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiyordu ancak Aralık 2019’da yasalaşan Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan değişiklik sonucu, 2020’de tek işverenden alınmış ve kesinti suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirlerinin vergi tarifesinin 4’üncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması durumunda yıllık beyannameyle beyan edilmesi gerekecek.

Birden çok işveren varsa...

Bu kapsamda, tek işverenden elde edilse dahi 2020 takvim yılı için 600 bin lirayı aşan ücret gelirinin artık beyanı gerekiyor. 2020 takvim yılı için tek işverenden elde edilen ve brüt 600 bin lirayı aşmayan ücret gelirleri ise beyan edilmeyecek. Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilecek.

Ücret gelirlerinin yıllık beyannameye dahil edilmesi halinde, beyan edilen gelirden hesaplanan vergiden, yıl içinde ödenen ücret üzerinden kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi düşülmeden önceki tutarı mahsup edilecek.

Birden fazla işverenden ücret gelirinin elde edilip edilmediğinin tespitinde, ücretlinin aynı anda birden fazla yerde çalışarak kazanç sağlaması değil, bir vergilendirme dönemi içinde birden fazla işverenin yanında çalışarak ücret geliri elde etmesi esas alınacak.

Birden fazla işverenden tevkif yoluyla vergilendirilmiş ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları brüt ücretlerin toplamı 2020 takvim yılı için 49 bin lirayı aşan mükelleflerin birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri dahil, tamamı için beyanda bulunmaları zorunlu olacak.

Kanunda yapılan değişiklik uyarınca, birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri de dahil, ücretleri toplamının 2020 takvim yılı için 600 bin lirayı aşması halinde tamamının beyan edilmesi gerekecek.

Beyannamelerde, vergi matrahının tespitinde bildirilecek gelirlerden, hayat - şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, engellilik indirimi, bağış ve yardımlar, sponsorluk harcamaları, Cumhurbaşkanı’nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı bağışlar gibi konularda indirim yapılabiliyor.