AK Parti Seçim Beyannamesi’ni paylaştı

AK Parti, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin beyannamesini açıkladı. Beyanname "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" başlığıyla paylaşıldı.
AK Parti Seçim Beyannamesi’ni paylaştı

AK Parti'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim Beyannamesi açıklandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız" yazısının yer aldığı beyanname, 160 sayfa ve 8 bölümden oluştu. Beyannamede, "AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu"na yer verildi. Beyannamede AK Parti'nin Türkiye'nin yerel yönetim konusunda da ilklerin partisi olduğu vurgulandı. Beyannamede ise Gerçek Belediyeciliğe önem verilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1994'te temelleri atılmış, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'de eser ve hizmet siyaseti ile ortaya koyduğumuz ve bir marka haline gelmiş AK Parti Belediyeciliği'ni, Türkiye Yüzyılı'na aktaran vizyonumuzun adıdır."

Beyannamede, kent konseylerini daha da güçlendirerek yerel kamusal kararların alınması süreçlerinde aktif rol oynamalarının desteklenmesine devam edileceği belirtilerek, kentsel dönüşümde hak sahiplerinin planlamadan uygulamaya kadar her aşamada aktif katılımını sağlayacak mekanizmaların güçlendirileceği vurgulandı.

Şehirlere ait büyük veriyi, veri madenciliği ve yapay zeka sistemleri ile analiz edip yerel yönetimlerde karar verme ve politika yapma süreçlerinin kalitesinin yükseltileceğinin ifade edildi. Beyannamede, trafikten toplu taşımaya, kentsel altyapıdan sosyal yardımlara kadar şehirlerin sorunlarına dijital teknolojileri kullanarak etkili çözümler üretileceği kaydedildi.

Oluşturulacak "e-demokrasi Platformu" ile elektronik oylama, çevrim içi müzakere ve e-katılım yöntemlerini tüm belediyelerimizi dahil edecek şekilde yaygınlaşacak.

Açık veri yönetiminin belediyelerde yaygınlaştırılacağının ve vatandaşların yerel yönetimlere aktif katılımının teşvik edileceğinin altı çizilen beyannamede, "İlk defa AK Parti Belediyeciliği ile başlayan Meclis ve komisyon toplantılarını, ihale süreçlerini televizyon ve internet üzerinden yayınlama politikamızı, açık kapı ve Beyaz Masa uygulamalarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz "denildi.

ak-parti-secim-beyannamesini-paylasti.jpg

"Kentsel Dönüşüm Seferberliği başlatıldı"

Depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmalarını, daha sistematik ve sürekli hale getirerek yeni bir "Kentsel Dönüşüm Seferberliği"nin başlatıldığının belirtildiği beyannamede, "TOKİ yapılarının tamamının depremde can güvenliğini sağlamış olması bu yapıların güvenilirliğini tescillemiştir. Önümüzdeki dönem yine başta TOKİ Başkanlığı olma üzere yerel yönetimlerimizle yeni binaları, zemin etüdü yapılmış, sıvılaşma riski bulunmayan alanlarda, fay hatlarına uzak bölgelerde, yatay ve yöresel mimariye uygun, şehrin hafızasını taşıyan alanlarda inşa edeceğiz. Bu yapıların sadece deprem değil, her türlü afet karşısındaki dayanıklılığını azami ölçüde artıracağız" ifadelerine yer verildi.

Beyannamede, alan/ada bazlı dönüşümle gerçekleştirilen bütüncül dönüşüm yaklaşımına, "Yerinde Yeni Yaşam" modeliyle yeni bir boyut kazandırıldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Her şehirde, katılımcı yöntemlerle vatandaşlarımızın düşünce ve görüşlerini alarak şehirlerimizin bugününü ve geleceğini planlayacağız. STK'ler, üniversiteler ve yerel yönetimler işbirliğinde ortak yol haritaları belirleyeceğiz. Tüm bunların yanında, dirençli şehirlerin inşası için "Yerelde Yeni Yaşam" projemizle daha yaşanabilir ve müreffeh şehirler inşa edeceğiz. Ayrıca, ülkemizi ve şehirlerimizi, projemizin bütünleyicisi olan "Kentsel Risk Kalkanı Modeli" ile koruma ve riskleri önlemeye yönelik faaliyetleri hayata geçireceğiz."

"Gerçek Belediyecilikte Göç Yönetimi" başlığında, AK Parti'li belediyelerin göç sorununda merkezi idarenin uyguladığı entegre politikaya katkı vermeye devam edeceği vurgulanarak, "Toplumsal huzura, kamu düzenine ve asayişin sağlanmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sora da azami dikkat göstereceğiz. Sığınmacılar üzerinden üretilen, ırkçı, popülist ve provokatör girişimlerle, dezenformasyonla ve algı operasyonlarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz" belirtildi.

"Sokaklarımızın güvenliğini daha da güçlendireceğiz"

"Güvenli Şehirler ve Sokaklar" başlığında ise sokaklarda artan sahipsiz köpeklerin neden olduğu toplumsal ve çevresel sorunlara değinilerek, sorunun çözümüne yönelik şu ifadeler yer aldı:

"Sahipsiz köpeklerin neden olduğu sorunlar, özellikle büyükşehirlerde yaşamı olumsuz etkiliyor. Bunun için yeni dönemde, bu hayvanların hem toplumsal yaşama olumsuz etkilerini azaltmak hem de diğer hayvanlara ve çevreye zarar vermesini önlemek için kapsamlı bir eylem programını hayata geçirmeye kararlıyız. Kanuni ve idari düzenlemelerin etkinliğini artırmayı, ihtiyaç gerektiren hususlar için yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, mali kaynakları daha etkin kullanarak yerel yönetimler tarafından hayvan bakım evlerinin sayısının ve niteliklerinin arttırılmasını sağlayacağız. İlgili bakanlıklarımız, belediyelerimiz ve sürece katkı sunacak tüm taraflarla sokaklarımızın güvenliğini daha da güçlendirecek ve çevreci yaklaşımlarımızla uyumlu kentsel politikalara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kamusal mekan tasarımında, başta özel gereksinimli bireyler, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere herkesin konforlu, kesintisiz ulaşımını sağlayacak, yaya hareketliliğini artıracak uygulamaların yaygınlaştırılacağına yer verilen beyannamede, "park et/devam et" gibi şehir sakinlerinin araçlarını merkezi bir lokasyonda park ederek yolculuğuna toplu taşıma, bisikletle veya yaya olarak devam edebilmesine imkan tanıyan sistemlerin çoğaltılacağı vurgulandı.

Beyannamede, Millet Bahçesi projeleri ile kentsel yeşil alan varlığının artırıldığı belirtilerek, "Sıfır Atık" kapsamında düzenli depolamaya giden atık miktarının her geçen yıl azaltılacağı ve 2053'te sıfırlanmasının hedeflendiği bildirildi.

"Kentsel tüketim-kırsal üretim dengesini sağlayacağız"

Şehir tarımı uygulamaları kapsamında, şehir çeperlerinde ve yakın kırsalda genç çiftçilerin destekleneceğine, şehir genelinde köylere ve tarımsal işletmelere yönelik desteklerin artıracağına yer verilen beyannamede, şunlar kaydedildi:

"Kentsel tüketim-kırsal üretim dengesini sağlayacağız. Köydeki yaşam kalitesini yükseltmek için yeterli sosyal donatıları inşa etmeye devam edeceğiz. Yerel ve kırsal anlamda konut, altyapı ve ulaşım gibi temel hizmet alanlarının kalitesini yükseltecek projeleri sürdüreceğiz. Katılımcı mekanizmalar ile kırsal kalkınmada ihtiyaç duyulan tarım ve hayvancılığı geliştirecek/iyileştirecek yasal düzenlemeler hazırlayacağız. Yenilenebilir enerji kooperatifleri kuracak ve yaygınlaştıracağız."

Beyannamede, şehir planları konusunda uzun vadeli ihtiyaçları gözeten, katılımcı ve hakkaniyete uygun yöntemlerin takip edeceği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit verilmeyecek, ada bazlı plan değişikliklerinin yapılmasını sağlayacağız. Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf şekilde hazırlamayı sürdüreceğiz. Zorunlu hallerde yapılması gereken plan değişiklikleriyle ilgili süreçleri de aynı şekilde vatandaşlarımızın gözetiminde yürüteceğiz. Muhtarlık binalarında ilan edilecek plan değişikliklerini milletimizin görüşü ve onayı alındıktan sonra daha etkin bir şekilde uygulamaya koyacağız. Yapılan çalışmalar konusunda tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin fikirlerine başvuracağız. Yapılan çalışmalar ile ilgili alınacak kararları, demokratik katılım mekanizmalarını işleterek en geniş uzlaşma ile alacağız. Tapu ve kadastro işlemlerinde dijital altyapıyı kullanmaya devam edecek ve süreçlerin hızlı şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağız."

Kaynak:İHA

Etiketler :