Akademik çalışmalara İŞKUR’dan destek

İŞKUR olarak gençlerin işgücü piyasasına nitelikli giriş yapmasını önemsediklerini ve bu alanda çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş yaptığı açıklamada, “Eğitim hayatına devam eden gençlerimizin akademik çalışmalarına destek veriyoruz” dedi.

Yayınlanma:
Güncelleme: 24 Mart 2021 16:51
Akademik çalışmalara  İŞKUR’dan destek

İŞKUR olarak gençlerin işgücü piyasasına nitelikli giriş yapmasını önemsediklerini ve bu alanda çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş yaptığı açıklamada, “Eğitim hayatına devam eden gençlerimizin akademik çalışmalarına destek veriyoruz” dedi. Keleş, “İŞKUR, kanunların kendisine yüklediği görev ve tanıdığı faaliyet alanı çerçevesinde, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli işgücü yetiştirmeye, işsizlikle mücadele etmeye, istihdamı artırmaya, gençlerin işgücü piyasasına girişlerinde yol ve yöntem desteği vermeye devam etmektedir” dedi. “Bugünkü hayat şartları içerisinde, işe girmek kadar girdiğiniz işte tutunmak da önemlidir” diyen Keleş, “Unutulmamalıdır ki kişinin çalıştığı işte kendisini emniyetli hissetmesinin yolu, meslekî açıdan sahip olduğu bilgi ve beceri ile doğru orantılıdır” açıklamasında bulundu.

‘BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AYAK UYDURMAK ZORUNDAYIZ’

Ekonomik ve teknolojik dönüşümün çok hızlı yaşandığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Keleş,  “Uluslararası ilişkilerin zamandan ve mekândan bağımsızlaştığı zamanımızda, bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmak, beşeri sermaye kaynağımız olan insanlarımızı bu doğrultuda yetiştirmek büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla eğitim-istihdam ilişkisinin son derece önemli olduğundan hareketle; İŞKUR’un her yıl gerçekleştirdiği işgücü piyasası araştırmalarının sonuçları ve işgücü piyasasının geleceğine ilişkin öngörüleri eğitim alanlarının belirlenmesi bakımından önem arz etmektedir. Eğitimin önemli bir fonksiyonu olan istihdama yönelme konusunda erken seviyelerde yönlendirmeler yapılarak eğitim yatırımlarının etkin sonuçlar üretilmesi sağlanır. Eğitimin kalitesinin artırılması ve işgücü piyasası ile bağlantılı olması eğitim yatırımlarından sağlanacak fayda düzeyinin artırılması sonucunu doğurur. Eğitim seviyesinin yükselmesi işgücü piyasasında verimlilik artışına ve dolayısıyla rekabet gücünün artmasına neden olur. Bu sayede hem katma değeri yüksek ekonomiye geçişin altyapısı sağlanmış, hem de işgücünün istihdamdan sağladığı fayda artırılmış olacaktır” diye konuştu.

‘GENÇLERİMİZİN AKADEMİK ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYORUZ’

İŞKUR olarak gençlerin işgücü piyasasına nitelikli giriş yapmasını önemsediklerini ve bu alanda çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Keleş konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Eğitim hayatına devam eden gençlerimizin akademik çalışmalarına destek veriyoruz. Kurumumuz tarafından yürütülen Akademik Çalışma Programı ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Program ile; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikalar oluşturulacaktır. Akademik Çalışma Programı hakkında detaylı bilgiye Kurumumuz internet sitesi www.iskur.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Son başvuru tarihi 14 Nisan 2021’dir.”