Akşehir Belediye Başkanlığından gayrimenkul ihale ilanı

AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazın Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Akşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 31.08.2023 Perşembe günü ihalesi yapılacaktır.

Atakent Mahallesi 160 ada 33 parselde 20,144.01 m² 771 G.M. no’lu Kiraz Bahçesinin kira ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 60.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 9.000,00 TL’dir.

Atakent Mahallesi 182 ada 7 parselde 14,562.36 m² 574 G.M. no’lu Tarlanın kira ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 10.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 1.500,00 TL’dir.

Atakent Mahallesi 183 ada 2 parselde 47,835.48 m² 575 G.M. no’lu Tarlanın kira ihalesi saat 14:50‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 30.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 4.500,00 TL’dir.

Atakent Mahallesi 131 ada 15 parselde 12,719.15 m² 775 G.M. no’lu Tarlanın kira ihalesi saat 15:00‘da yapılacaktır. Bu taşınmaz 5 yıllığına kiraya verilecek olup yıllık muhammen bedeli 10.000,00.TL/YIL, Geçici teminatı 1.500,00 TL’dir.

Katılımcıların 31.08.2023 Perşembe günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01878619