1. YAZARLAR

  2. Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

  3. Ayrı eğitim cinsiyet ayrımcılığı mıdır?
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Yazarın Tüm Yazıları >

Ayrı eğitim cinsiyet ayrımcılığı mıdır?

A+A-

Sayın Cumhurbaşkanımız Japonya seyahatinde Türkiye’de de “Kadın Üniversitesi”nin açılması konusunda YÖK’e talimat verdi. YÖK yetkilileri de bu konu üzerinde çalışmaya başladılar.  Birçok Demokratik ve dini monarşilerle idare edilen ülkelerde kadın üniversitesi ve fakülteleri var. Türkiye bu alanda da geç kaldı. Sebebi, bu mesele,  bundan on beş sene önce dile getirilmiş olsaydı bazı mahfiller tartışmadan koro halinde ezberlerini tekrarlarlardı. Efendim bu cinsiyet ayrımcılığı, laiklik elden gidiyor gibi..  Ama bu aydın, çağdaş olduğunu iddia eden çevreler spor müsabakalarında erkek takımların erkek takımlarla, bayan takımların bayan takımlarla maça çıktıklarını hiç dillerine dolamazlar. Bunu cinsiyet ayrımcılığı olarak da nitelendirmezler. Çünkü fıtrat bunu gerektirir.

Artık başta Japonya, ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede karma eğitimin zararları üzerinde duruluyor. Bu sebeple de kız ve erkek lise ve üniversiteleri açılıyor. Fevkalade sonuçları bakımından yararlı olduğu ifade ediliyor. Karma eğitim ne demektir? Karma eğitim,  erkek ve kadınların aynı eğitim kurumunda ve aynı sınıflarda birlikte eğitim alması olarak tanımlanmaktadır. Karma eğitimin karşıtı ise kadın ve erkeklerin farklı okullarda ya da farklı sınıflarda eğitim almasıdır ki buna da ayrı eğitim denilmektedir. 

Karma eğitimi savunanlar ve karşı çıkanların tarihini yazacak değilim. Bizde Tanzimat’tan sonra kızlara özel öğretmen okulları ve rüştiyeler açılmaya başlamıştır. Hatta kızlara mahsus ebe ve öğretmen okulları açılmıştır. Günümüzde birçok İslam ülkesinde kız okulları ve özel bayanlardan oluşan fakülteler mevcuttur.

Geçen yüzyıldan itibaren ABD’de ve Avustralya’da ayrı eğitim uygulamaları yoğun bir biçimde tartışılmıştır. Bu uygulama alanında görüş birliğine varılmıştır.  Pedagoji uzmanlarının ve birçok alan mütehassısının birlikte yaptığı müzakerelerde, kızların ve erkeklerin ayrı okullarda veya ayrı sınıflarda eğitim görmesinin sosyal, psikolojik ve eğitimsel yararları birçok bilimsel araştırmaya konu edilmiştir.  

Özellikle ABD’de karma eğitime alternatif olarak ayrı eğitimi savunan oldukça güçlü gruplar ve bu grupların organize ettiği ayrı eğitim yapılan eğitim kurumları bulunmaktadır. Okul disiplinin bozulması, akademik başarının düşmesi, öğrencilerin erken yaşta cinsel deneyim yaşaması, hatta kızların çocuk sahibi olması, öğrenciler arasında şiddet ve zararlı madde kullanımının yaygınlaşması gibi sorunlar eğitim bilimcileri ve politikacıları karma eğitimi yoğun biçimde yeniden tartışmaya yöneltmiştir. Hemen her kesimden, hatta feminist gruplar arasında dahi karma eğitimi eleştirip ayrı eğitimi savunanlar bulunmaktadır. Bu sebeple, ABD’de karma eğitimin birçok soruna yol açtığını tespit eden yönetim, kız ve erkek öğrencilere ayrı sınıflar açılmasını teşvik etmeyi kararlaştırmıştır.  Uygulamanın eğitimde kaliteyi yükselttiğini gören pek çok devlet okulu da, ayrı sınıf açmaya başlamıştır.  Yapılan bazı araştırmalar, kız ve erkeklerin ayrı sınıflarda bulunmasının getirdiği faydaları gözler önüne sermektedir. Öğrencileri meşgul eden eğlence, kavga, suç işleme, vakti boşa harcama, taciz ve gebelik gibi olumsuzlukların ayrı eğitim veren okullarda en aza indiği ve başarının yükseldiği gözlendiği dile getirilmektedir. Karma eğitimin birçok meseleye yol açtığını tespit eden Rusya Eğitim Bakanlığı da, kız ve erkek öğrencilere ayrı sınıflar açılmasını teşvik ediyor. (Bkz. Karataş, İbrahim H, Eğitimde fırsat eşitliği için karma eğitim mi? Ayrı eğitim mi? Eğitime Bakış, 22, 50-53., 2012. http://www.egitimbirsen.org.tr/egitimebakis/e_bakis22.pdf 2012.; Evin, Mehveş,  Karma Okullar Daha Başarısız.. Milliyet, 16 Ocak 2010).

Sonuç olarak, toplumlarda karma olmayan eğitim talepleri demokratik bir hak olup,  devletler tarafından bu hakkın yerine getirilmesi beklenir. Çünkü İnsan Hakları Beyannamesi gibi uluslararası hukuk metinleri bile, çocukların eğitim öğretiminin, anne ve babaların felsefî görüş ve inançlarına göre yapılmasını öngörmektedir.  Bu sebeple ülkemizde de karma eğitimde okumak isteyen orada okumalı, çocuğunu karma olmayan eğitim kurumlarında okutmak isteyenler için de imkânlar hazırlanmalıdır. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği meselenin hayat bulması geleceğimiz açısından fevkalade önem taşımaktadır. Bu projeyi destekliyoruz.

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar