Dr. Ramazan Tuzla

Dr. Ramazan Tuzla

Bize dâir

Mâlumunuz, Yeni Haber 1 yaşında ve kafa yorarak ama kafası yorulmadan yoluna devam ediyor.

Ortaya konan eser, günübirlik tüketilen eserdir ve gazetecilik kolay bir iş değildir. Haber atlatmak, sevinciniz olur; haber atlamak, başucunuzdaki korkunuzdur.

Bâzen kaleminizin bir ufak hatası gönül kırar; bâzen birbirine geçmiş girift ilişkiler sizi yorar.

Bâzen ararsınız ses getirecek bir haber konusu; bâzen siz olursunuz, haberin yan komşusu.

Birçok olayın ilk tanığı siz olmak zorundasınız; topluma yön veren bir yerde ve konumdasınız.

Mektepli bir gazeteci olarak, alaylı tecrübesinin edinildiği yuva, bizim için Yeni Haber’dir.

Gayret ehli gençleri bir araya getirerek kurumsallık yolunda  tâvizsiz yoluna devam eden Yeni Haber’in yöneticisi Lokman Koyuncuoğlu Bey, tebrikin ve teşekkürün muhatabıdır.

Tebrik ediyor ve de teşekkür ediyoruz.

Hem idâreci olup, hem de adâleti diline pelesenk eden nâdir insanlardan olan, fiiliyle gönülleri kazanan, sabahın beşinde de arasanız darılmayan Gökhan Darılmaz Hocamızın kalemine sayfa olunduğu için;

Nezâket ve letâfeti bünyesinde birleştiren, karınca incitmez görüntüsüyle bizde saygı uyandıran ve özel yaşantısında hak arayışının en temel aktörü olan Fevzi Kayacan Bey’in bilgi birikiminin paylaşılmasına imkan tanındığı için;

Eğitimin duâyeni Hasan Mutluoğlu Hocamıza tecrübe paylaşımı imkanı verildiği için;

Yazılarında Necip Fazıl kokusunu yayan, verdiği örneklerle nezaketin şiddetini tel tel ören, sözünü sakınmayan, dolu dolu latifeleriyle “bak şu kalemin baktığı yere” dedirten Bekir Dolu Bey ile bizleri düşündürerek tebessüm ettirdiği için;

Keskin bakışlarıyla, öfkesini her fırsatta dile getiren ama “adam haklı be kardeş” dediğimiz yazılarıyla bize ufuk olan Sezai Keskin Bey ile kalemen tanışma imkanı verildiği için;

Yarım saat içinde kocaman bir makâle kaleme alan, ortaya çıkan eserini, lezzetinden birkaç defa okuduğumuz Hakan Bahçeci Bey’in özdeyiş yüklü kalemine fırsat verildiği için;

Sivil topluma aidiyet duygusunu bütün bünyesiyle yaşayan Ramazan Yaşar Bey’in geçmişten günümüze ayna olan ve zihin parlatan yazılarına geç de olsa yer verildiği için;

Kulis yazılarıyla, çoğu zaman hükümet yetkililerinden önce bilgi paylaşan, “nerden alıyor bu bilgileri bu adam” dediğimiz ve gazetenin zengin bir rengi olan Murat Can Bey’e, bu, ilk ama doğru bilgileri paylaşma imkanı verildiği için;

Köşe dönmenin konuşulduğu zaman dilimlerinde, köşe dönmeye niyetlenenlere en faydalı bilgileri köşesinde aktaran, konjonktürel ekonomik dalgalanmaları ulusal düzeyde değerlendirmeyi de ihmal etmeyen iktisatçı Atanur Pala Bey’e gösterilen cömertlikten dolayı;

Yazdığı kitaplarla birçok insana ulaşan Mert Aslan Hocamızın gazetemiz vasıtasıyla da birikimine paylaşım imkanı verildiği için;

İstatistiki bilgileri, bizleri sıkmadan paylaşan İsmail Ünver Bey’e ayrılan sayfa için;

Adı, Rabia platformu ile özdeşleşen, samimiyeti kalemine baş tâcı eden, hayatın tecrübeye delil olan çizgilerini yüzüne nakış nakış kabul etmiş olan İbrahim Çolak Bey’in eskimeyen yazılarına sayfa olunduğu için;

Muhabirliğiyle beraber, köşe yazılarına, gazeteyi temsilen toplantılara ve törenlere katılım için vaktini bölmede ustaca tavırlar sergileyen genç arkadaşımız Sami Gediz Bey’e ocaklık ettiği için;

Haftanın beş günü yazı yazmanın kolay bir iş olduğu izlenimini uyandıran, gel gör ki, tek bir yazıyı dahi kaleme almakta zorlandığımız şu zaman dilimlerinde bir gün dahi yazılarını aksatmayan Hamdi Bağcı Bey’in gayreti ile bizleri tanıştırdığı için;

Sayfamızın boyu uzun eni dar yerine sığmayacak olan ama her birisi gönlümüze yâr olan ve adını sayamadığımız birçok kalem erbabından nasiplenmemize vesile olduğu için,

Yeni Haber’e teşekkür ediyoruz.

Yeni Haber’i bizlere ulaştıran Cengiz Kardeşe, hassaten teşekkür ediyoruz.

 

Yeni Haber’e

Yaş bir oldu, geçti günler dolu dolu.

Terk etme sen, seçtiğin bu âdil yolu.

Haksızlık olmasın kalemin ve sayfanda.

Ebedi yurdun olsun, güzelim Anadolu.

 

Duânızı eksik etmeyin efendim.

Önceki ve Sonraki Yazılar