BTK'nin ihtilaflı alacak ve borçları için uzlaşma yolu getirildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) sözleşmelerden kaynaklanan alacakları, idari para cezaları da dahil bütün alacaklarına veya borçlarına ilişkin başvurulabilecek olan uzlaşmanın usul ve esasları belirlendi.

Yayınlanma:
Güncelleme: 26 Mart 2021 10:04
BTK'nin ihtilaflı alacak ve borçları için uzlaşma yolu getirildi

Kurumun konuya ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, BTK, kanun ve düzenlenen sözleşmelerden kaynaklanan alacaklar, ödenmeyen veya kısmen ödenen alacaklarına karşı adli yargı yoluna başvurmadan önce veya yargılama ya da icra aşaması sonuçlanıncaya kadar karşı tarafın uzlaşma davetlerini kabul edebilecek veya karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilecek.

BTK, adli yargı konusu borçlarına ilişkin olarak da adli yargı yoluna başvurulmasından önce veya yargılama ya da icra aşaması sonuçlanıncaya kadar karşı tarafa uzlaşma davetinde bulunabilecek veya karşı tarafın uzlaşma davetlerini kabul edebilecek.

Uzlaşma, kurum alacak ve borçlarına ilişkin olarak uzlaşma tutanağında belirtilen anlaşmaları kapsayacak. Uzlaşma konusu ihtilafın tamamı ya da bir kısmı üzerinde uzlaşma sağlanabilecek.

Maddi ve hukuki nedenlerle kamu menfaati görülmesi halinde, asıl alacak ve ferilerinden kısmen ya da tamamen vazgeçilebileceği gibi ödemenin ertelenmesi, taksitlendirme, takas veya mahsuplaşma da yapılabilecek.

BTK tahsilat süresi içerisinde ödenmeyen veya kısmen ödenen idari para cezalarına karşı uzlaşma talebinde bulunulabilecek.

Kurumun idari ücret, kurum masraflarına katkı payı, telsiz ücreti ve ödenmeyen veya kısmen ödenen alacaklarına karşı yapılacak uzlaşma talepleri de bu kapsamda değerlendirilecek.

Adli ve idari uyuşmazlıklara ilişkin başvurular en geç 3 ay içinde yapılacak

Uzlaşma yolu, kurum ve karşı taraf için başvurulması zorunlu bir husus olmayacak, ihtilafa ilişkin dava açılmış olması ve/veya icra takibi başlatılmış olması uzlaşma sürecine engel teşkil etmeyecek.

Uzlaşma halinde üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamayacak.

2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunun 5'inci maddesinin on dördüncü fıkrası yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bugüne kadar geçen süreye ilişkin BTK alacağı olup da tahsilat süreci içerisinde ödenmediği veya eksik ödendiği tespit edilen adli ve idari uyuşmazlıklara ilişkin başvurular en geç 3 ay içinde yapılacak ve kurum tarafından 8 ay içinde tamamlanacak.