Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 41 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 41 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 41 sözleşmeli personel alacak

Kamuya personel alımı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında, sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre 41 (kırkbir) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacağı duyuruldu.

Bakanlığın sözleşmeli personel alımına ilişkin ayrıntılar belli oldu. 3 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek olan başvuruya ilişkin detaylar şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri. A Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 4 Katı); (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki, B Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 3 Katı); (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki, C Grubu Kadrolar için (Tavan Ücretin 2 Katı); (a), (c), (d) ve (e) bentlerindeki şartlara da haiz olmaları gerekmektedir.
f) Kariyer Kapısı Platformundan yapılacak başvuru sırasında, adayın başvurusuna yüklemesi talep edilen belgelerin ilgili belge başlığı altına yüklenmesi adayın sorumluluğunda olup, talep edilen belge veya belgelerin başka bir başlık altına yüklenmesi halinde adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI

Başvuruların 15 Nisan 2024 – 03 Mayıs 2024 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı /Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır.
Şahsen, belgegeçer (faks), kargo, posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
1) Adaylar, sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.
2) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3) Başvurular 03/05/2024 tarihinde 23:59:59 da sona erecektir.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında istihdam edilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alım ilanının tüm detayları için tıklayınız!

Etiketler :