Çevreye duyarlı bireyler yetişiyor

Selçuklu Erdem Bayazıt Ortaokulu İngilizce öğretmeni Ali Kaya’nın da ortağı olduğu Türkiye’den 10, Makedonya’dan 3 ve Ermenistan’dan 1 okulun işbirliği ile yürütülen 'The Future is Now (Gelecek şimdi)’ isimli uluslararası projede .evreye duyarlı bireyler yetişiyor
Çevreye duyarlı bireyler yetişiyor

Selçuklu Erdem Bayazıt Ortaokulu İngilizce öğretmeni Ali Kaya’nın da ortağı olduğu Türkiye’den 10, Makedonya’dan 3 ve Ermenistan’dan 1 okulun işbirliği ile yürütülen 'The Future is Now (Gelecek şimdi)’ isimli uluslararası projede öğrencilerin; çevre bilinci, küresel ısınma, iklim değişikliği, hava-su-toprak kirlilikleri, e-güvenlik ve bilgi kirliliği ile bunların neticesinde ortaya çıkan hastalıklar dolayısıyla yaşanan küresel problemlere çözüm önerileri bulmalarını sağlamanın yanı sıra yabancı dil becerilerini geliştirmeleri, teknoloji ve web2 araçlarını bilinçli kullanmayı, yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve farklı kültürden yaşıtlarıyla tanışıp etkileşim içinde işbirlikçi etkinlikler ve çalışmalar yapmaları hedeflendi.

PROJE OCAK AYINDA BAŞLADI

Projenin başladığı ocak ayından bugüne kadar geçen 5 aylık süreçte projeye katılım sağlayan okullardaki öğrencilerin farklı şehir ve ülkelerdeki öğrencilerle online (çevrimiçi) toplantılar aracılığıyla işbirliği içerisinde güzel çalışmalar yaptıklarını ifade eden proje ortağı İngilizce öğretmeni Ali Kaya, öğrencilerin bu proje sayesinde yabancı dilini geliştirerek günümüz küresel problemleri başta olmak üzere tüm çevre sorunlarına daha duyarlı bireyler olduklarını ifade etti. Kaya, ayrıca projenin kurucuları Gevher Uğurlu ve Violeta Panev’e proje sürecinde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.