Devletin sesi "Resmi Gazete" 103 yaşında

İlk sayısı 7 Şubat 1921'de yayımlanan Resmi Gazete, geçtiği gün bu yana 103 yıldır yasal yasal düzenleme ve kararlarını kamuya duyuruyor.
Devletin sesi "Resmi Gazete" 103 yaşında

Türkiye'de yayımlanan yayın organı olan Resmi Gazete'nin kökeni, Sultan 2. Mahmut döneminde Tarihçi Esat Efendi'nin idaresinde, 11 Kasım 1831'den itibaren bir haftada bir yayımlanmaya başlanan "Takvim-i Veka-i" gazetesine kadar uzanıyor.

Resmi Gazete, Cumhuriyet döneminde İstiklal Savaşı'nı Ankara'da yürütmek üzere Büyük Millet Meclisi tarafından 7 Ekim 1920'de kuruldu.

Bu tarih Resmi Gazete'nin kuruluş tarihi olarak kabul edilirken ilk sayısı 4 ay sonra 7 Şubat 1921'de "Ceride-i Resmiye" adıyla yayımlandı.

Gazetenin adı 10 Eylül 1923 tarihli 22'inci sürümü "Resmi Ceride", 17 Aralık 1927 tarihli 763'üncü sürümü ise "TC Resmi Gazete" olarak değiştirildi.

"Gayr-ı Resmi Kısım"a 1923'te yayınlanan 6. sırada yer verildi

İlk sayıdan 16'ncı sayıya kadar haftada bir, 16, 17 ve 18'inci iki haftada bir yayımlanan Resmi Gazete'nin 19, 20 ve 21'inci sayısında ise yine haftada bir haftalık günler yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 21'inci sayısı ile 22'nci sayıları arasında olmak üzere, o dönemde yaşanan savaş nedeniyle iki yıldan fazla bir süre girildi.

Bu süreç kabul edilen 134 ve 338 yıllarında kanunlar gazetede yayımlanmadan gizli olarak konuldu.

Resmi Gazete'nin 1923'ün Eylül ayında yayımlanan 6 sürümü "Gayr-ı Resmi Kısım"a verildi. Bu bilgilere başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve diğer bazı devlet adamlarının ayrıntılı bilgileri ile bazı Avrupalı ​​gazetecilerin ve devlet adamlarının makaleleri yayımlandı.

Çeşitli dönemlerde haftada 3 gün, haftada 1 veya ayda 1 olarak yayınlanan Resmi Gazete, 7 Haziran 1925 tarihli 110'uncu hastalığından itibaren ayda ortalama 20 kez yayımlandı.

Türk alfabesiyle temellenmeye başlandı

Türk Harflerinin Kabil ve Tatbiki Hakkında Kanun'un 1 Kasım 1928'de krallıklarla girmesiyle 1054'üncü ülkenin Türk alfabesiyle basılmaya başlanan Resmi Gazete, 1929 yılından itibaren ulusal bayramlardan genel tatil günleri ve pazar günleri dışında her gün düzenli olarak yayımlanmaya başladı.

Ardından 1970'te yapılan düzenlemeyle pazar günleri iptal edildi ve en son 2009'daki yasal değişiklikle hizmetin verildiği hallerde ulusal bayram ve genel tatillere de yayımlanması mümkün hale gelen Resmi Gazete, zorunlu ve acil kopyalanması da "Mükerrer" şerhiyle aynı gün içinde birden fazla yayımlanabiliyor .

Dijital dünyaya adımını 2000'de attı

Resmi Gazete'nin yıllar içinde yapılan düzenlemelerin içeriğiyle ilgili ayrıntılar netleştirildi.

Bugünkü Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, uluslararası anlaşmalar gibi yasal olarak yönetilen tüm düzenlemelerin yer aldığı Resmi Gazete, "Yasama, Yürütme ve İdare, Yargı ile İlanlar"dan oluşur.

Resmi Gazete'nin 27 Haziran 2000'den itibaren ortaya çıkan metinleri, internet üzerinden günlük olarak yayımlanıyor. Tüm Resmi Gazete sürümüne, ilk sayısının yayımlandığı günden itibaren internet üzerinden erişilebilmektedir.

Uzun yıllar Başbakanlık tarafından Resmi Gazete tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile internet ortamında da Cumhurbaşkanlığınınca yayımlanıyor.

Kaynak:AA

Etiketler :