Ek tedbirler devreye alınacak: Kamuda tasarrufta yeni dönem

Kamuda gereksiz harcamaların önüne geçilerek tasarruf yoluna gidilecek. Gayrimenkul sahipliğine ilişkin vergiler yeniden değerlendirilecek. Ayrıca kayıtlı istihdamın artırılması için başta inşaat, turizm ve tekstil gibi kayıt dışılığın yoğun olduğu sektörler ile alakalı analizler yapılacak.

Yayınlanma:
Ek tedbirler devreye alınacak: Kamuda tasarrufta yeni dönem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, kamu harcamalarına ilişkin olarak haziran ayında yayımlanan tasarruf tedbirleri genelgesinin ardından başlayan tasarruf çalışmaları, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da yer aldı. Bu çerçevede kamu maliyesinin sürdürülebilir yapısının korunması amacıyla gelecek dönemde yeni adımlar atılacak. 

VERİMSİZ HARCAMALARA FREN

Buna göre kamu harcamaları gözden geçirilecek. Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek. Bu yolla oluşturulacak yeni kaynaklar ise öncelikli alanlara kaydırılacak. Ayrıca, mali disipline katkı sağlamak üzere döner sermayeler ve özel hesaplar azaltılarak merkezî yönetim bütçe kapsamı genişletilecek. Döner sermayeli işletmelerin gelecek yıldan itibaren başlamak üzere aşamalı olarak merkezî yönetim bütçesine aktarılmasına ilişkin çalışmalar yapılacak. Bunlara ek olarak teşvik, destek ve sosyal yardım uygulamaları yeniden değerlendirilecek. Etkin olmayan uygulamalar kaldırılacak. 

GAYRİMENKUL VERGİLERİNE DÜZENLEME

Düzenleme yapılacak bir diğer alan ise vergiler olacak. Bu alanda adaletinin güçlendirilmesi amacıyla vergi sistemi gözden geçirilecek. Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler, yeniden değerlendirilecek. Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılması için atılacak adımlar çerçevesinde gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyana ilişkin yeni bir sistem devreye sokulacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Bu sistemle, taşınmazların değerlerine yönelik veriler ve mülkiyet bilgileri tutulacak.

Kapatby ReklamStore

KAYIT DIŞI SEKTÖRLERE İNCELEME

Yeni adımların atılacağı bir diğer alan ise sosyal güvenlik ve istihdam olacak. İstihdam teşviklerinin etkinlikleri de gözden geçirilecek. Teşvik sisteminde sadeleştirmeye gidilecek. Ayrıca kayıtlı istihdamın artırılması için başta inşaat, turizm ve tekstil gibi kayıt dışılığın yoğun olduğu sektörler ile küçük ölçekli işletmelere yönelik analizler yapılacak.  

PRİM ÖDEMELERİNE HASAT AYARI

Öte yandan, prim tahsilatları artırılacak. Bunun için GSS prim borçlularına, SMS ve tebliğ yoluyla bilgilendirme yapılacak. Bunun haricinde çiftçi ve mevsimlik işçilere ilişkin de önemli bir düzenlemeye gidilecek. Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile sigortalı sayılan tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle zamanlı olarak çalışanların prim ödeme süreleri, hasat dönemlerine göre yeniden belirlenecek.

TAŞIT SAYISI 2023'E KADAR EN AZ YÜZDE 20 AZALTILACAK

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın en önemli başlıklarından birini oluşturan tasarruf konusunda geçtiğimiz haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir genelge yayınlanmıştı.

Genelgede kamunun atacağı tasarruf adımları şu şekilde anlatılmıştı: 

YENİ KİRALAMA YOK

-Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak.

-Kamu kurum ve kuruluşlarınca taşıt edinimleri ihtiyaç analizlerine dayandırılacak, acil ve zorunlu hâller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Kamu kurum ve kuruluşları hizmet alımı suretiyle edinecekleri toplam taşıt sayısının kademeli olarak azaltılmasına ilişkin tedbirleri alacak, bu kapsamda 2020 yılındaki taşıt sayılarını 2021 yılından başlamak üzere 2023 yılı sonuna kadar kümülatif olarak en az yüzde 20 oranında azaltacak.

HARCAMALAR KISILACAK

-Kamu kurum ve kuruluşlarının harcama yetkilileri, haberleşme giderlerini hizmet gerekleri ve teknolojik imkanlar çerçevesinde gözden geçirerek kaynakların verimli kullanılması hususunda sayı, tutar veya kullanım kısıtlamaları da dâhil gerekli her türlü tedbiri alacak. 

-Kamu kurum ve kuruluşlarında kâğıt kullanımı en aza indirilecek, rapor, bilgi notu ve benzeri dokümanların hazırlanması ve dağıtımı elektronik ortamda yapılacak. 

-Demirbaş alımı zorunlu hâllerde yapılacak, demirbaşlar kullanım ömrü tamamlanmadan değiştirilmeyecek.

-Uluslararası toplantılar ile millî bayramlar hariç açılış, konferans, seminer, yıl dönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek ve benzeri davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacak. Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu hâller dışında kullanılmayacak.