Necmettin Şimşek

Necmettin Şimşek

Elif

Elif

*Bugün öğretmenler günü. Çoğu insana göre kutsal meslek. En çok eleştirdiğim meslek grubu. Kendilerini çok havalı bulan profesörler ise 2.sırada. Aynı kümenin alt kategorisi. Avukatlar 3. sırada şimdilik. Elif arap alfabesinin 1.harfi. Değeri ebced hesabında 1. demek. Benim için ise düz olmak dik olmak dürüst olmak…

**Öğretmenlerimiz günümüzde kendilerini eğitebilmiş mi? Öğrenebilmişler mi? Ne gibi başarıları olmuş. Bu kadar çok eğitim fakültesi varken çok zor, hatta imkânsız. Para ve ün öğretmenlerimizi de değiştirdi. Pisadan çıktığımızdan beri ne yapmışlar. Bizlere örnek olabilmişler mi? Hayır. Türkiye 2000’li yıllarda devasa sorunları olan bir eğitim sistemine sahipti. Okul öncesi ve ortaöğretimde okullaşma oranları %50’nin altındayken eğitime erişimde başörtüsü yasakları ile birlikte meslek liseleri ve imam-hatip liseleri için birçok olumsuzluğa neden olan katsayı uygulaması ile uğraşılıyordu. Özellikle, dezavantajlı sosyoekonomik arka plana sahip ailelerin çocukları ve bilhassa kız çocukları eğitime erişim sorunları yaşıyordu. Diğer taraftan, bugün rekabet ettiğimiz ülkelerin çoğu tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarını %100’lere ulaştırıp eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye odaklanırken biz bu tip sorunlarla mücadele ediyor ve zaman kaybediyorduk. Bugün gelinen noktada, eğitim faaliyetlerinin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırıldığı ve evrenselleşmenin tüm eğitim kademelerinde sağlandığı açıkça görülmektedir. 2000’li yıllarda 5 yaşında %11 olan okullaşma oranı 2023 yılında %99’a; ilkokulda okullaşma oranı %99,63’e; ortaokulda okullaşma oranı ise %99,44’e yükseltilmiştir. Okullaşma oranlarındaki artışın en çarpıcı olduğu eğitim kademesi ise ortaöğretimdir. 2012 yılında hayata geçirilen 4+4+4 sisteminin de önemli katkıları neticesinde ortaöğretimde %44 olan okullaşma oranı %95’e yükseltilmiştir. Dolayısıyla son 20 yıl, ülkemizin fırsat penceresi olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitime katılımının sürekli arttığı bir döneme karşılık gelmektedir. Resmî ve özel 15.918 okul öncesi, 25.000 ilkokul, 18.186 ortaokul ve 12.714 lise ile toplam 71.818 okulumuzda yaklaşık 1.200.000 öğretmen ve 19.100.000 öğrencimiz ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz. Görüleceği üzere eğitim sistemimizdeki toplam öğrenci ve öğretmen sayımız, günümüzde birçok ülkenin toplam nüfusunun üzerindedir. Bu ölçekte bir eğitim sisteminde büyük bir dönüşümü gerçekleştirebilmek, devasa yatırımların yanında büyük bir kararlılığı da gerektirmektedir.

***Sonuç olarak, Öğretmenler kalkınmanın büyümeden önce geldiğini anlamalı ve anlatmalılar, etik kuralların çoğu zaman yasalardan da dünyada kabul gördüğünü anlamalı ve anlatmalılar. Dünyanın farklı yerlerinde eğitim düzeyi ülkeden ülkeye değişmektedir. Genel olarak gelişmekte olan birçok ülke ve az gelişmiş ülke kaliteli eğitime, hatta sadece eğitime ihtiyaç duyabilir. Ancak gelişmiş ülkelerde okuryazarlık oranı, en azından üniversite mezuniyet oranı oldukça yüksektir ve eğitim seviyesi yüksek olan ülkeler olarak yer alırlar. Eğitim insanların sosyal hayatında, iş hayatında ve ekonomik imkânlarında önemli bir rol oynamaktadır. Eğitim düzeyi ne kadar yüksek olursa halka o kadar iyi fırsatlar sunulur. Genel olarak Türkiye'nin, birçok gelişmiş ülkeye göre eğitim seviyesi konusunda iyileştirmeye ihtiyaç duyduğu ve eğitim sisteminin belirli sorunlarla karşı karşıya olduğu sıkça dile getirilmektedir. Ülkelerin eğitim seviyesinin araştırıldığı World Economic Forum’a göre Türkiye eğitimde 99’uncu sırada yer alıyor. Ne yazık ki eğitimde pekiyi bir sıralamada olduğumuzu söyleyemeyiz.

Kanada: Kanada eğitim düzeyi yüksek bir ülke olarak biliniyor. Ülkenin her yerinde kaliteli üniversiteler ve eğitim kurumları bulunmaktadır. Kanada eğitim sistemi, öğrencilere yaratıcı düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme ve iletişim becerileri gibi pratik beceriler kazandırmaya odaklanmaktadır. Bu nedenle, öğrenciler aktif bir öğrenme sürecine dâhil edilir ve sınıflarda tartışma ve etkileşim teşvik edilir. Kanada'da eğitim sistemi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre farklılaştırılmış programlar sunar. Üniversiteye hazırlık programları, teknik okullar ve sanat okulları gibi çeşitli seçenekler mevcuttur. Kanada'da eğitim, yüksek kaliteli öğretmenler, modern eğitim araçları ve ekipmanları, zengin kütüphaneler ve bilgi merkezleri ve çeşitli eğitim teknolojileri gibi kaynaklarla desteklenir.

Japonya: Japonya, yüksek öğrenci başarısı ve üniversiteleriyle tanınır. Eğitim sistemi oldukça disiplinlidir. Japonya kendine özgü kültürüyle ve kurallarıyla dikkat çeken bir ülkedir. Japonya Eğitim Sisteminde öğrenciler okul içinde sorumlu oldukları bazı davranışlar bulunur. Öğrencilerden yemek servisi yapmaları,, yemeklerini zamanında bitirmeleri, yemek salonu temizliği ile derslerden sonra dönüşümlü olarak sınıf içi temizliğini kendilerinin yapması beklenir. Öğrenciler bu işlerden sonra ilgi alanlarına göre sportif ve kültürel faaliyetlerine katılırlar.

İsviçre, İsveç, Norveç, Hollanda, Avustralya, Almanya, Danimarka, Finlandiya gibi örneklere bakmak bile yeterlidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Necmettin Şimşek Arşivi
SON YAZILAR