Gayrimenkul kiralama ihalesi yapılacak

İLAN
HÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemizce, aşağıda belirtilen gayrimenkuller 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

Sıra NoKiralık Taşınmaz Numarasıİlçe / MahalleTaşınmazın AdresiCinsiM2Kira Süresi (Yıl)Muhammen Bedel
(KDV Dahil TL)
Geçici Teminat Bedeli
1399Hüyük/ BahçelievlerDüğün Salonu Altı Dükkan-1Dükkan-31.000 TL Aylık5.000 TL
2400Hüyük/ BahçelievlerDüğün Salonu Altı Dükkan-2Dükkan-31.000 TL Aylık5.000 TL
3401Hüyük/ BahçelievlerDüğün Salonu Altı Dükkan-3Dükkan-31.000 TL Aylık5.000 TL
4402Hüyük/ BahçelievlerDüğün Salonu Altı Dükkan-4Dükkan-31.000 TL Aylık5.000 TL
596Hüyük/ÇavuşKaraimamoğlu Cad. No:42Dükkan-3600 TL Aylık1.000 TL
6386Hüyük/ KıreliKıreli Arasta
Isparta Çevre Yolu Cad. No:1488/F
Dükkan No:3-31.500 TL Aylık5.000 TL
7389Hüyük/KıreliKıreli Arasta
Isparta Çevre Yolu Cad. No:1488/C
Dükkan No:6-31.500 TL Aylık5.000 TL
8390Hüyük/KıreliKıreli Arasta
Isparta Çevre Yolu Cad. No:1488/B
Dükkan No:7-31.500 TL Aylık5.000 TL
9391Hüyük/KıreliKıreli Arasta
Isparta Çevre Yolu Cad. No:1488/A
Dükkan No:8-31.250 TL Aylık5.000 TL
10351Hüyük/ SelkiEski Sanayi Dükkânı
Sanayi Dükkanı-3500 TL Aylık1.000 TL
11290Hüyük/ Selki112458 Sok. No:4/1Lojman-31.250 TL Aylık5.000 TL
12197Hüyük/ Selki112458 Sok. No:4/2Lojman-31.250 TL Aylık5.000 TL
13196Hüyük/ Selki112458 Sok. No:4/3Lojman-31.250 TL Aylık5.000 TL
14195Hüyük/ Selki112458 Sok. No:4/4Lojman-31.250 TL Aylık5.000 TL
15194Hüyük/ Selki112458 Sok. No:4/5Lojman-31.250 TL Aylık5.000 TL
16198Hüyük/ Selki112458 Sok. No:4/6Lojman-31.250 TL Aylık5.000 TL
17189Hüyük/ Selki112458 Sok. No:6/1Lojman-31.250 TL Aylık5.000 TL
18177Hüyük/ Selki112458 Sok. No:6/2Lojman-31.250 TL Aylık5.000 TL
19174Hüyük/ Selki112458 Sok. No:6/3Lojman-31.250 TL Aylık5.000 TL
20166Hüyük/ Selki112458 Sok. No:6/4Lojman-31.250 TL Aylık5.000 TL
21137Hüyük/ Selki112458 Sok. No:6/5Lojman-31.250 TL Aylık5.000 TL
22138Hüyük/ Selki112458 Sok. No:6/6Lojman-31.250 TL Aylık5.000 TL
23210Hüyük/ Selki112456 sok. No:23/ADükkan-31.000 TL Aylık5.000 TL
24206Hüyük/ Selki112456 sok. No:23/BDükkan-3500 TL Aylık2.000 TL
25178Hüyük/ Selki112456 sok. No:23/DDükkan-3500 TL Aylık2.000 TL
26207Hüyük/ Selki112456 sok. No:23/EDükkan-3500 TL Aylık2.000 TL
27205Hüyük/ Selki112456 sok. No:23/FDükkan-31.000 TL Aylık2.000 TL
28229Hüyük/İlmenHal Dükkanı No:3No:3-32.000 TL Sezonluk1.000 TL
29230Hüyük/İlmenHal Dükkanı No:4No:4-32.000 TL Sezonluk1.000 TL
30232Hüyük/İlmenHal Dükkanı No:6No:6-32.000 TL Sezonluk1.000 TL


1- İhale 14.03.2024 Perşembe günü saat 14:00 da Belediye Başkanlık odasında peş peşe sıra numarasına göre yapılacaktır.
2- Kira süresi 3(üç) yıldır.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenen belgeler,
A)Kişi ise: Dilekçe, Teminat alındı belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden borcu yoktur yazısı, İkametgâh belgesi
B) Dilekçe, Ortak Girişimci İse: Teminat alındı belgesi, ortak girişimcilik beyannamesi, Tebligat adresi, İmza sirküleri, Belediyeden borcu yoktur yazısı.
C) Dilekçe, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlara tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
4- İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları 13.03 .2024 Salı günü saat 17.00’ ye kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
5-Şartname belediyemiz ilan panosundan ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01990988