Dursun Gizli

Dursun Gizli

Hazreti Muhammed’in Dedesinin Kabri De Gazze’de

Hazreti Muhammed’in Dedesinin Kabri De Gazze’de

Gazze, İslam tarihinde hep önemli bir yer oldu. Peygamberimizin büyük dedesi Abdümenaf oğlu Haşim’in Gazze’de vefat etmesi ve mezarının burada bulunmasından dolayı özel önem verilen bir şehirdi. Ayrıca İslam tarihinin en önemli isimlerinden İmam Şâfii 767’de Gazze’de doğmuştu.

Gazze’nin Bizans hakimiyetinde olduğu yıllarda Mekkeli tüccarların da uğradığı önemli bir ticaret merkeziydi. Mekkeli ticaret kervanları ile Suriye’ye ticarete gidenlerden birisi de,Peygamberimizin büyük dedesi Abdümenaf oğlu Haşim, Gazze'de vefat etmiştir. Mezarının burada yer alması sebebiyle şehre "Gazzetü Haşim" denildi.

Daha sonra “Hazreti Haşim’in” kabrinin bulunduğu yere Memluküler döneminde bir cami ve türbe yaptırıldı. “Seyyid Haşim Camii” adı verilen bu yer Osmanlı Devlet Padişahı “Sultan Abdülmecid” döneminde büyük bire titizlikle restore edildi. Daha sonradan da birkaç kez daha restore edilmeye devam etti.

Hz. Ebubekir'in zamanında 634'te Gazze fethedildi. İmam Şâfii 767'de Gazze'de doğdu. Bölge Haçlı seferleri sırasında 1149'da Kudüs Kralı III. Baldwin tarafından işgal edildi. Selahaddin Eyyubi, Haçlıları mağlup ettikten sonra Gazze'yi tekrar İslam hâkimiyetine soktu. Moğollar 1258 yılında Bağdat'ı işgal ettikten sonra Gazze'ye ulaştı. Moğolları mağlup eden Memlükler 1187'de Gazze'yi tekrar hâkimiyetlerine aldılar. Bundan sonra Memlük Devleti'nin bir parçası olan Gazze, Kahire'nin kapısı ve karakolu sayılıyordu.

bina, gökyüzü, dış mekan, fotoğraf kağıdı içeren bir resim Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

19. Yüzyıl’da GAZZE

GAZZE OSMANLI HAKİMİYETİNDE GELİŞTİ

Tomanbay, Mısır Seferlerinde Yavuz Sultan Selim’i durdurmak istese de başaramadı. 1516 yılında Gazze Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine geçti. Gazze, Osmanlı döneminde hızla gelişti. 1525'te 5 bin 586 olan Gazze'nin nüfusu, 1530'ların sonuna doğru ara 8 bin 789'a ulaştı “Evliya Çelebi”, Gazze'yi "Düz geniş bir ovada toplam 6 mahalle ve tamamı 1300 haneli şehirdir. Bütün yapıları kârgir taş bina ve yüzeyleri tamamen toprak, kireç ve cibiz ile örtülü büyük saraylar ve evler ile bezenmiş, çeşit çeşit yapılar ile süslenmiş bağlı ve bahçeli eski bir şehir ve büyük yerleşim yeridir. Suyunun ve havasının tatlılığından halkı gayet beyaz yüzlü, siyah kaşlı ve bazıları kara yağız, düzgün vücutlu, sağlıklı, cömert, kerem sahibi, garipleri sever, sakin yapılı yumuşak huylu insanlardır. Bütün halkı işleri ve kazançları ile geçinirler" diye anlatır.

İngiliz İşgal Kuvvetleri Gazze’de

Gazze'nin ve Filistin'in dört asırlık huzur dönemi, 1917'de İngiliz işgaline girmesiyle sona erdi. Gazze'nin nüfusu 1912'de 40 bin civarında iken İngiliz işgalinde 1922'de 17 bin 500'e düştü. 18. yüzyılda Bedevi Araplar bölgede asayişi bozdu ve halkın bir kısmı Nablus tarafına göç etti. 1948'de İsrail'in kurulmasının ardından Filistin'e çok sayıda Yahudi göçmenin gelmesiyle bölgedeki demografik durum altüst oldu. Vatanlarından sürülen Filistinlilerin sığındıkları yerlerden biri de Gazze oldu. Gazze'nin nüfusu 1965'te 150 bine ulaştı. Gazze, 1948'de Mısır'a bağlandı.

13 Eylül 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması uyarınca Gazze, Filistin Ulusal Yönetimi'nin bir parçası oldu. Ancak uygulanan ablukayla bir türlü huzur bulamadı.
Günümüzde ise İsrail'in çoluk çocuk demeden bölgeye başlattığı saldırılarla Gazze'de büyük bir insanlık dramı ve soykırım yaşanıyor. Maalesef tarihin en karanlık sayfalarından birinin yazılmasını dünyanın büyük bir bölümü görmezden geliyor.