Necmettin Şimşek

Necmettin Şimşek

Hiç Kimsenin Kınamasından Korkmazlar

Hiç Kimsenin Kınamasından Korkmazlar

*Toplam olarak 9 maddeyle ne dünyadan ne ortamdan etkilenmemizi en aza indirebiliriz. Zaman geçse dahi savaş gibi olaylar hep olacak. Bahanesi biz olmasak bile yaptığımız her hangi bir yorum bile taraf olmamız için yeterlidir diyerek bitirdiğim geçen haftaki yazıdan devam edecek olursak Ukrayna Rusya devam ederken aşağıda Filistin İsrail başladı. 8 Milyon nüfus ile bu kadar etki mi olur, olur. Kendinden başkasını insan olarak görmeyen hatta canlı olarak bile görmeyenlerden bahsedersek konu iyi anlaşılır. 1 Kereden ne olur, 1000 olur. Taviz tavizi doğurur.

** Lenin sonrası SSCB’nin başına geçen Stalin de, insan hayatına hiç değer vermemiş ve bunu, “bir insanın ölümü trajiktir, on insanın ölümü dramatiktir, bir milyon insanın ölümü ise sadece bir istatistiktir” sözüyle ifade etmişti. Nitekim iktidardayken milyonlarca insanı öldürttüğü de bilinir. Güçlülerin, zalimlerin, açgözlülerin, sömürgecilerin gözünde varlıkları ve yoklukları sadece birer istatistik olarak görülen mazlumlar, ekranlarda günlük istatistik olarak verilen dünya çapındaki ölümleri herkesle birlikte takip ediyoruz. 1,5 Milyar Müslüman nerede. Nerede olacak konfor bölgelerinde. Kolay olan ne varsa orada. Zorda yoklar. Zor ne zor olan üretmek, kendi kendine yetebilmek, bağımsız olabilmek.

***Nuh’un kavmi isyan ve küfür bataklığında idi. Putlara tapıyorlar, Allah’a şirk koşuyorlardı. Çok çok kibirlilerdi. Fakir insanları hor görüyorlardı. Kadınlar ise hayâ, edep ve iffetten uzaklaşmışlardı. Aşırı derecede dünya lezzetleri ve süse düşkünlerdi. “And olsun ki biz Nuh’u kendi kavmine gönderdik de O 950 yıl onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Fakat biz O’nu ve gemidekileri kurtardık. Bunu âlemlere bir ibret yaptık.” Ankebut, 14-15

İbrahim a.s. devrinde kral Nemrut çok büyük kibir ve gurura kapılmıştı. İbrahim a.s. hicret ettikten sonra, Allah, Nemrut ve Keldani kabilesi üzerine sürüler halinde sivrisinekler gönderdi. Sivrisinekler insanların kanlarını emdiler. İnsanların vücutları kurudu. Bir sinek de Nemrut’un burnundan girdi. Nemrut başının ağrılarından dolayı yanındaki birine sineği çıkarmak için bir tokmakla başına vurdurdu. Nihayet bir hızlı tokmak vurulunca Nemrut’un kafası dağıldı ve canı ebedi cehenneme gitti.

Ad kavmi, 23 kabileden meydana gelen bir Arap kavmidir. Yemen bölgesinde yaşamışlardır. Hz. Nuh’un a.s. torunlarındandırlar. Hz. Nuh’tan a.s. 800 sene sonra yaşamışlardır. Ad Kavmi, Nuh tufanından sonra yeryüzüne dönen ilk kavimdir. Bunlar zamanla ileri derecede çok dünya nimetine kavuştular. Birçok putlar yaparak onlara tapmaya başladılar. Kimsesizleri ve güçsüzleri ezdiler. Zavallı kimseleri yüksek binaların üzerine çıkartarak oradan aşağı attılar. Ölenlerin parçalanmış cesetlerine bakarak eğelenirlerdi. Merhametten uzaklaşan, kalpleri kararan Ad kavmi, Nuh tufanından sonra yeryüzünde helak olan ilk kavimdir. Allah onları rüzgâr ve kuraklıkla cezalandırdı. Hud as. Kavmini çok uyardı ancak bir türlü kavmi isyandan vazgeçmedi. Hud’a ister öğüt ver ister verme, bizce birdir, fark etmez dediler. İsyanlardan sonra Cenabı Hak önce yağmur yağdırmadı. Tam bir kuraklık oldu. Tarihte meşhur İrem Bağları kurudu. Kuraklıktan sonra 8 gün devam eden bir rüzgâr esti. Her şey kurudu. Cenabı Hak Hud ve O’na inananları bu azap ve belalardan korudu.

Ad kavminin helakinden sonra Hicr bölgesinde Semud kavmi yaşamıştır. Semud kavmi, geçmişte Ad kavminin sahip oldukları nimetlerin çok daha fazlasına sahip oldular. Kendilerine göre Ad kavmi sağlam bina yapamadıkları için helak olduklarına inandılar. Bu sebeple Semud kavmi kayaları oyarak çok muazzam, yıkılmaz köşkler, saraylar ve evler yaptılar. Salih a.s. ticaretle uğraşırdı. Kavmi içinde doğruluğu, dürüstlüğü bakımından çok sevilirdi. Allah, Salih’i a.s. peygamberlikle vazifelendirilip peygamber olarak insanları tek Allah’a imana davet etmeye başlayınca bir anda Salih’e düşman oldular. Salih’in a.s. mucize olarak kavmine kayadan çıkarttığı deveyi, dokunmayın ikazlarına rağmen kavmi öldürdü. Bununla da yetinmeyen kavmi Salih’i öldürmeye kastettiler. Salih ve ona tabi olan iman ehlini Cenabı Hak şiddetli sarsıntı, korkunç ses, gök gürlemesi ve yıldırımlardan korudu. Üç gün süren bu felaketler sonucu Salih’in kavmi helak oldu.

Lut isminden Kur’an-ı Kerim’de 7 yerde bahsedilmektedir Lut, Filistin muhitinde bulunan Sedom kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Lut Peygamber; kavmini, Cenabı Hakk’a karşı gelmekten sakınmalarını, kadınlar yerine erkeklerle bir olmalarının çok tehlikeli ve çok günah olduğunu ısrarla anlatmaya çalıştı. Lut kavmi dinlememiş, kendisine “Eğer işlerimize çok fazla karışacak olursan seni buradan süreriz” diye tehdit etmişler. Hatta daha da ileri giderek “Eğer sen peygambersen, doğru söylüyorsan, bizleri tehdit ettiğin azabı gücün varsa getir” dediler. Lut kavminin helakinin başlıca sebepleri; erkeğin erkeğe yaklaşımı livata, mazlumlara eziyet, çok kere temas ettikleri erkekleri öldürme, aşırı derecede cimrilik, çeşitli isyanlar Lut kavminin helakine sebep olmuştur. Cenabı Hak Lut’un duasını kabul eder. Cebrail, Mikail ve İsrafil’i gönderir, Lut ve inananları şehirden çıkartırlar. Sabaha karşı şehrin altı üstüne gelir. Balçıktan pişirilmiş üzerlerine kat kat taşlar yağdı. Lut’un karısı dâhil Lut kavmi helak oldu.

****Sonuç olarak, geçmişte yaşamış olanlardan ders almaz isek elbet başımıza bu musibetler gelecek. Kimin korkak olduğu kimin zalim olduğu belli. Yapılanları elbet unutmayacağız. Kalite denilen asla göstermelik değildir. Zaman her zaman dürüstten yanadır. Kaybedilenler gibi gözükenler elbet kazanacaklardır. Dünyada 57 Müslüman ülke var. 30’u en fakir ülke konumunda. 8 milyon nere 1,5milyar nere derler. 57 ülke çok öfkeli ama bir şey yapamıyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Necmettin Şimşek Arşivi
SON YAZILAR