Ilgın Belediye Başkanlığı’ndan gayrimenkul satış ihalesi ilanı

ILGIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

Belediyemize ait 1 adet gayrimenkulün satışı, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. ve 46. maddelerine göre açık artırma yöntemiyle 16.06.2023 Cuma günü saat 10.00’da Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.
İhale Tarihi, Saati ve Yeri: 16.06.2023– 10.00 – Belediye Meclis Toplantı Salonu
İlk ihaleye katılım olmaz ise ilana gerek kalmaksızın 23.06.2023 Cuma günü aynı yerde saat 10.00’da Satış işlemi gerçekleştirilecektir.
İhaleye ait şartname, Ilgın Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde mesai içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girmek isteyenler 5.000,00-TL karşılığında ihale şartnamesini alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyeceklerdir.

SATILACAK GAYRİMENKULLER

Sıra NoKoduAdresi/MevkiiMiktarı (m2)AdaParselCinsiAçıklamaTahmini Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)
1Ilgın-Tülüce46.758,04254414ArsaTurizm Tesis Alan54.000.000,00-1.620.000,00-

İSTEKLİLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

  1. İhaleye katılabilmek için isteklinin Ilgın Belediyesi birimlerine borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı alması gerekmektedir.
  2. Şahıslarda TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
  3. Tüzel kişilerde imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
  4. İhaleye girmek isteyenler 5.000,00-TL karşılığında ihale dokümanı/şartname alarak doküman alındı belgesini ihale evraklarına ekleyecektir.
  5. Tebligata yarar ikametgâh ilmühaberi.
#ilangovtr BASIN NO: ILN01837275