İlk Türk astronot Gezeravcı deney çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türk Uzay Bilim Misyonu'ndaki deneyler serisine, yapay zeka desteğiyle mikro yer çekiminde insan sesini araştırmayı hedefleyen "VOKALKORD" ve "ALGALSPACE" ile devam ediyor.
İlk Türk astronot Gezeravcı deney çalışmalarını sürdürüyor

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştireceği 13 deneyden 2'sini daha hayata geçiriyor. Bunlardan ilki uzayda yaşamaya karşı oluşan hayati tepkimelerin "vokal kord" kaynaklı değişimlerle tespiti ve düşük yer çekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların ses frekanslarıyla tanımlanmasını sağlayacak "VOKALKORD" deneyi oldu.

Haliç Üniversitesinden Prof. Dr. Gökhan Aydemir'in proje yöneticisi olduğu deneyle, solunum sistemi fizyolojisi içerisinde akıllı saat yapay zeka desteğiyle seste meydana gelen frekans değişiminden duyulan rahatsızlıkların tespit edilmesi ve yer çekimsiz ortamın insan sesi üzerine etkilerinin araştırılması hedefleniyor.

Gezeravcı'nın ikinci deneyi, Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Didem Özçimen'in proje yöneticisi olduğu ve "Uzay Koşullarında Antarktika ve Ilıman Mikroalg Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Bir Çalışması" başlığını taşıyan "ALGALSPACE" olacak.

Bu deneyle, uzayda, Antarktik ve ılıman bölge mikroalglerinin büyüme verileri karşılaştırılarak literatürde ilk kez kutup alglerinin uzayda kullanımına yönelik çalışma gerçekleştiriliyor. Uzay ortamında alglerin; karbondioksitten oksijen rejenerasyonu, ek gıda temini, su iyileştirme, yaşam destek alanlarında kullanılması araştırılacak.

ŞİMDİYE KADAR 3 DENEY ÇALIŞMASINI BAŞLATTI

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştığı günden bu yana 3 deneyi hayata geçirdi.

Astronot Gezeravcı, Tuz Gölü'nde yetişen endemik Schrenkiella Parvula isimli halofit bitkinin uzay ortamına karşı verdiği fizyolojik ve moleküler tepkileri araştıran "EXTREMOPHYTE", gelecekte uzayda yaşayacak yüksek sayıda insanın ihtiyaç duyacağı besinlerin sağlanması ve kapalı yaşam ortamlarındaki çevresel kontrollere destek vermesi için yeni bitkiler geliştirmeye yönelik ilk adım olan "CRISPR-GEM" ve mikroalg türlerinin uzayda yaşam destek sistemlerinde kullanılmalarının mümkün olup olmadığının araştırıldığı "UzMAn" deneylerine devam ediyor.

Kaynak:AA

Etiketler :