Kamudaki sözleşmeli personelin geçebileceği kadrolar belirlendi

Kamudaki sözleşmeli personelin geçebileceği memur kadrolarının listesi açıklandı.

Yayınlanma:
Kamudaki sözleşmeli personelin geçebileceği kadrolar belirlendi

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışmakta Olanların Atanabilecekleri Memur Kadrolarına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, sözleşmeli personelin pozisyon unvanlarına karşılık gelen memur kadro unvanları, karşılaştırmalı olarak liste halinde paylaşıldı.

Ayrıca 657 Sayılı Kanunun geçici 48. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına girenler, ilgisine göre "tabip", "uzman tabip", "hemşire", "ebe" ve "sağlık memuru" unvanlı kadrolara atanabilecek.

Sözleşmeli personelin atanabileceği memur kadrolarının listesi, www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230215-4.pdf internet adresinden görülebilecek.

Etiketler :