Kanser görüntülemesinde olağanüstü yöntem: PET/BT

Kanser görüntülemesinde olağanüstü yöntem: PET/BT

Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Oktay Sarı, PET/BT olarak kısaltılan Pozitron Emisyon Tomografi / Bilgisayarlı Tomografi ile elde edilen görüntülerin kanser görüntülemesinde adeta olağanüstü etki oluşturduğunu söyledi.

Özel Medicana Konya Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Oktay Sarı, dünyada ve Türkiye'de sağlık alanında yaşanan gelişmelerin insan hayatına pek çok yenilik kattığını belirterek, bu sayede sağlıktaki gelişmelere göre de ülkede ortalama yaşam süresinin de arttığını söyledi. Tüm bu pozitif gelişmelere rağmen kanser olgularının görülme sıklığında hızlı bir artış gözlemlendiğini ifade eden Prof. Dr. Oktay Sarı, "Bu artışta çevre ile faktörlere maruziyetin yanı sıra yeni tanı imkanlarının bulunması da pay sahibi olabilir" dedi.

"Erken müdahale imkanı doğmuş oluyor"

Nükleer onkoloji alanında bölgedeki en deneyimli nükleer tıp uzmanı olan Prof. Dr. Oktay Sarı, "PET / BT olarak kısalttığımız Pozitron Emisyon Tomografi / Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile elde edilen görüntüler kanser görüntülemesinde adeta olağanüstü etki oluşturuyor. PET ve tomografi cihazlarının tek parça olarak birleştirilmesi ile hem anatomik hem de metabolik görüntüleme aynı anda yapılabiliyor. Örneğin akciğer tomografisi çekilirken kanserli noktalar ve bölgeler renkli PET yöntemiyle tespit edilip erken müdahale imkanı da doğmuş oluyor. PET / BT görüntülemesinde kullanılan radyoaktif madde, glukozun yani şekerin işaretlenmiş hâli. Şeker kullanımının fazla olduğu kanserli dokularda işaretlenmiş şekerin de fazla miktarda kullanımı neticesinde bu yöntem olağanüstü sonuçlar veriyor" diye konuştu.

Akciğer nodüllerinin ve kitlelerinin biyopsi yapılmadan önce kanserli olup olmadığının anlaşılması PET / BT'nin en yaygın kullanım alanlarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Sarı, "Kanser şüphesi olan olgularda PET / BT çok yüksek düzeyde doğruluğa sahip bir yöntem olma özelliğine sahiptir. Sadece bu yönüyle değil, biyopsi yapılacak bölgeyi tespit etmede, kanserli doku ile ölü ya da normal dokuyu ayırt etmede de en etkili yöntemdir" şeklinde konuştu.

"Tedavinin başarısını değerlendirmede de PET / BT ilk başvurulacak yöntemdir"

Prof. Dr. Oktay Sarı, "Tedavinin başarısını değerlendirmede de PET / BT ilk başvurulacak yöntemdir. Kemoterapi ya da radyoterapinin etkinliğini değerlendirmek maksadıyla verdiği sayısal değerler sayesinde objektif sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Radyoterapi öncesinde ışın uygulanacak hedef dokuyu etkin biçimde belirlemede de bu görüntüleme yönteminin alternatifi bulunmamakta. PET / BT'de kullanılan işaretli şekerin yarı ömrünün çok kısa olması da radyasyon güvenliği açısından çok önemli. Hastalara yaklaşık 12 saat gibi kısa süreli radyasyon güvenliği önlemleri uygulanmakta olması nedeniyle de güvenilir bir yöntem PET/BT" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Oktay Sarı," Yüksek teknolojiye sahip radyoloji ve radyoterapi ünitelerinin yanı sıra içerisinde PET / BT'yi de barındıran nükleer tıp ünitesi sayesinde Medicana Konya Hastanesi onkoloji alanında bölgenin bir sağlık üssü olma özelliğine sahiptir. Görüntüleme yöntemleri, girişimsel işlemler, kemoterapi, radyoterapi ve kompleks cerrahi olgulardaki başarılı ve deneyimli hekimleri sayesinde Medicana Konya Hastanesi, onkolojik süreçlerde kendi içinde çözüm üretebilmenin haklı gururunu yaşamakta" dedi.

Etiketler :