Konya firmasından yüzde 763 kar artışı

Konya Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2022 yılı 9 aylık finansal sonuçları ve faaliyet raporu açıklandı. Şirketin 2022 yılı 9 aylık dönem net karı bir önceki yıla göre %763 artarak 632.703.931 TL. olarak gerçekleşirken, satış hasılatı da %281 oranında artarak 1.696.803.031 TL. oldu.
Konya firmasından yüzde 763 kar artışı

BERA Holding şirketlerinden kağıt, karton ve ambalaj sektöründe faaliyetlerine sürdüren ve sektörün önemli tedarikçilerinden olan Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., konsolide olmayan 01.02.2022 – 30.09.2022 ara dönem faaliyet raporu, finansal tablo ve karlılık oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

konya-kagit-4-kba-makinesi.jpg

Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen ve kamuoyuyla paylaşılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Konya Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. geleceğin öncü markası olma yolunda hızla ilerlemektedir. ‘Medeniyetin Hamuru Gelecek Nesillerde’ sloganıyla sürdürülebilir büyüme yolundaki başarı çıtasını sürekli yükseltme gayretinde olan Şirketimiz, paydaşlarımız açısından maksimum değeri sağlamak için özveriyle faaliyetlerine devam etmektedir. İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından ikinci 500 kapsamında, Türkiye’nin en başarılı sanayi şirketleri sıralamasında 135. sırada yer alan Konya Kâğıt, 2022 yılında, 2021 yılına göre daha güçlü bir performans sergilemiştir.

konya-kagit-3.jpg

Şirketimiz, 2022 9 aylık faaliyet döneminde, fiyat artışlarının yanında, bir önceki yıla göre üretim ve satış miktarlarındaki artışların etkisiyle satış hasılatını %281 oranında artırarak 1.696.803.031 TL’ye çıkarmıştır.

Şirketimizin 2022 9 aylık dönem net karı bir önceki yıla göre %763 artarak 632.703.931 TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise %16,54’ten %33,99’a çıkmıştır.

13 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen Şirket Yönetim Kurulu'nun dağıtılabilir karın %20'sinin dağıtımı hakkındaki teklifi doğrultusunda, 2021 yılı kârından 130.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine 34.871.867,61 TL kâr payının 11.05.2022 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiş olup, kar dağıtım işlemleri tamamlanmıştır.

konya-kagit-2.jpg

Şirket Yönetim Kurulu’nun 8 Haziran 2022 tarihli toplantısında, Şirket'in büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda alınan kararda; Türkiye’de üretimi olmayan ve ithalat yoluyla tedarik edilen katma değeri yüksek kağıt ve karton üretimi yatırımı kapsamında 250.000 ton kapasiteli Bristol Kartonu ile 140.000 ton kapasiteli baz ve dekor kağıt üretim yatırımlarının teknik ve operasyonel detaylarının araştırılması ve ilgili yatırımlar için Şirket’in İzmir Torbalı’da bulunan yaklaşık 1.000.000 m² arazisinin değerlendirilebilmesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulması hususlarında detaylı bir fizibilite hazırlatılması için Şirket Genel Müdürlüğü görevli ve yetkili kılınmış olup, söz konusu yatırımlar için fizibilite çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

Bu vesileyle 2022 yılı 9 aylık faaliyet dönemi sonuçlarını değerli ortaklarımızın, yatırımcıların ve kamuoyunun bilgilerine sunar, sağlıklı ve huzur içerisinde bir dünya dileriz.”

konya-kagit-1-idari-bina.jpg

ŞİRKET VE FAALİYETLERİNDE ÖNEMLİ RAKAMLAR

Yapılan açıklamada ayrıca Konya Kâğıt Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin şirket ve faaliyetlerine ek olarak 2022 üçüncü çeyreği itibariyle 2021 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 281’lik bir ciro artışı yaptığı, 2022 9 aylık döneminde 9,23 Milyon TL’lik yatırım, 4,08 Milyon Dolarlık ihracat ve 1,69 Milyar TL’lik ciro artışı gerçekleştirdiği bilgileri de paylaşıldı.

Etiketler :