Konya Şeker'in efsane başkanı geri mi dönecek

Konya Pancar Ekicileri Kooperatif Yönetim kurulu seçim kararı aldı. Erken seçim kararı sonrası aday olacak isimler ortaya çıkarken efsane kurucu başkan Recep Konuk'un aday olacağı kulis bilgilerinde geçti
Konya Şeker'in efsane başkanı  geri mi dönecek

Başkan Recep Konuk, başkanlığı bırakacağını ilan ettikten sonra, başkanlığa seçilen mevcut başkan Ramazan Erkoyuncu, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifini seçildikten 3 yıl sonra seçimli genel kurula götürdü. Türkiye’nin gıda devlerinden Konya Şeker’in de sahibi konumundaki Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinde, bu yıl yapılacak olan Mali Olağan Genel Kurul, yönetim kurulu kararı ile Seçimli Genel Kurula gitme kararı aldı. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin Yönetim Kurulu Başkanı olan, Konya Şeker, Çumra Şeker, Panagro, Soma Termik Santral, Kangal Termik Santral, Panplast, Seydibey, Altınekin gibi iştirakleri ile Torku gibi devasa bir markanın da yönetimini üstlenmiş oluyor.

YENİ SEÇİMDE BAŞKAN KONUK ADAY OLACAK MI

27 Temmuz Cumartesi günü yapılacak Genel Kurul toplantısı ilan edildi. ilan sonrası efsane başkan Recep Konuk'un aday olup olmayacağı da merak konusu oldu. Kulislerde dolaşan bilgilere göre Konuk'un aday olması beklendiği söylendi.

İLAN

Kooperatifimizin 2023 faaliyet yılına ait 72. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 10:00’da Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram / KONYA adresindeki Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. tesisleri içerisinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılacaktır. Herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde ikinci toplantı 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 10:00’da Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram/ KONYA adresindeki Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. tesisleri içerisinde aynı gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.
Yapılacak toplantımıza katılacak değerli ortaklarımızın Nüfus cüzdanları veya geçerli kimlik belgeleri ile teşriflerini rica ederiz.

YÖNETİM KURULU ADINA
BAŞKAN
RAMAZAN ERKOYUNCU

GÜNDEM:
1. Açılış,
2. Genel Kurul Divanının seçimi, (Anasözleşmemizin 29. maddesi gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Kâtip ve en az 2 Oy toplayıcı),
3. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın Okunması,
4. Genel Kurul divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
6. Kooperatifimizin 2023 faaliyet yılına ait Dış Denetim Raporu, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,
7. Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,
8. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 69. Maddesi kapsamında, 01.03.2024 – 28.02.2025 özel hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı için Dış Denetçinin seçilmesi,
9. 2023 Faaliyet yılı Müspet Gelir-Gider farkının Anasözleşmemizin 19’uncu maddesi uyarınca tevzii,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,
11. 2024 Faaliyet Yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tip Anasözleşmemizin intibakı,
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yedek Üyelerinin Seçimi,
14. Dilek ve temenniler,
15. Kapanış.

1- Toplantı Tarihi: 27 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ
2- Toplantı Tarihi: 17 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ

 Editör