Konya'da 30 gayrimenkul kiraya verilecek

Konya'daki bazı gayrimenkuller 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecek.
Konya'da 30 gayrimenkul kiraya verilecek

Kiraya verilecek gayrimenkullere ilişkin ayrıntılar şu şekilde:

konya-huyukte-30-adet-tasinmaz-ihale-edilecek.png1- İhale 14.03.2024 Perşembe günü saat 14:00'da Belediye Başkanlık odasında peş peşe sıra numarasına göre yapılacaktır.
2- Kira süresi 3 (üç) yıldır.
3- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenen belgeler,
A) Kişi ise: Dilekçe, Teminat alındı belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden borcu yoktur yazısı, İkametgâh belgesi
B) Dilekçe, Ortak Girişimci İse: Teminat alındı belgesi, ortak girişimcilik beyannamesi, Tebligat adresi, İmza sirküleri, Belediyeden borcu yoktur yazısı.
C) Dilekçe, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlara tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
4- İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları 13.03.2024 Salı günü saat 17.00’ye kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
5- Şartname belediyemiz ilan panosundan ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

 Muhabir