Konya'da mesken nitelikli taşınmaz satılacak

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 14002 Ada, 1 Parsel, Zemin kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm, mesken nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Binkonutlar Mahallesi, Rekabet Sokak Büyük Ufuk Sitesi (C-2-Blok 1. Giriş) Zemin Kat No: 1/1 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 76 m2
Arsa Payı : 1/12
İmar Durumu : Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında 3 kat mesken sahasına isabet etmektedir. Taşınmaz imar uygulaması görmüş, imar parselidir.
Kıymeti : 1.400.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 10:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2024 - 10:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 10:05

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02058437