Konya’da para basan o dükkanlar kiraya verilecek

Selçuk Üniversitesi bünyesinde yer alan ve sürekli işler halde olan bazı işletmeler kiraya verilecek
Konya’da para basan o dükkanlar kiraya verilecek

Selçuk Üniversitesi bünyesindeki fotokopi çekim yeri, kantin ve çay ocakları kiraya verileceği ilanı yayımlandı. İlana göre şu şartlar belirlendi, “niversitemiz bünyesinde bulunan aşağıdaki listede adı geçen fotokopi çekim yeri, kantin ve çay ocakları Yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye ait şartname her gün mesai saatleri içinde Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacakların İhale Şartnamesi ve eklerini 250,00 TL. Bedeli Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine ya da Vakıf Bank Konya Nalçacı Şubesi’ndeki IBAN TR15 0001 5001 5800 7290 2889 09 numaralı hesabına yatırarak alması zorunludur.

4- İstekliler ihaleye katılmak için aşağıdaki listede belirtilen gün ve saatte aşağıda istenen belgelerle birlikte Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

4.1-İhaleye katılabilmek için ilgili şahısların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olup, engel hali bulunmamak,”

İlanın devamı için TIKLAYINIZ