Konya’da tarihi camide gizemli işaret halkın en çok merak edilen konusu oldu

Konya’aki Hacı Hasan Cami’nin arkasındaki kitabe ve birçok sembollerden oluşan tarihi yapı halkın merak konusu oldu.
Konya’da tarihi camide gizemli işaret halkın en çok merak edilen konusu oldu

Kadı Mürsel Camii olarak da adlandırılan yapı, bir vakıf eser olarak 1409 senesinde Karamanoğlu Mehmed Bey zamanının devlet adamlarından Hacı Mustafa oğlu Mürsel tarafından yaptırılmıştır. Yapı buradan hareketle Kadı Mürsel Camii olarak da adlandırılmaktadır. Moloz taş ve yer yer de kesme taş malzeme ile inşa edilen yapı dikdörtgen bir plana sahiptir. Dört ahşap direkle mihrap duvarına dik üç sahına ayrılan harim kısmının üzeri ahşap kaplamalı bir tavan dıştan ise kırma çatı ile örtülüdür. Ahşap tavan kaplamaları üzerinde zengin kalemişi süsleme örnekleri görülmektedir. Caminin kuzeyde bulunan ana girişinin her iki yanında birer abdest musluğu bulunmaktadır. Yapının kuzeybatı köşesinde yer alan minare tuğladan olup tek şerefelidir. Yapının en önemli özelliklerinden biri, beden duvarı üzerinde bulunan güneş saatidir.

HACI HASAN MESCİDİ GÜNEŞ SAATİ

Anadolu’da tarihi bilinen en eski saat, 1408 tarihi Hacı Hasan Mescidinde bulunmaktadır. Saat büyük PTT binasın hemen yanındaki mescidin kıble duvarına yerleştirilen yaklaşık 75 cm. enindeki mermer bir levha üzerine yapılmıştır. Saatin üzerinde onun yapılış tarihini gösteren her hangi bir yazı bulunmaktadır. Fakat saatin kufi yazılarının karakteri, mescidin yapılış tarihi olan 1408 tarihini işaret eder mahiyettedir. Kitabede adı geçen “ Kuyumcu Hasan” ismi mescidin banisi olan “ Hacı Hasan “ ismine denk düşmektedir. Bu sebeple cihazla, mescidin yapılış tarihleri birbirine denk düşmektedir. Karamanoğulları eserlerinin hiç birinde güneş saatine rastlanmaması, bu saatin Osmanlı eseri olduğu görüşünü kuvvetlendirmektedir. Saat sağlam vaziyetteki bir milin merkez teşkil ettiği 15 derecelik aralıklarla çizilmiş saat çizgileriyle, bunları alt tarafta sınırlayan iki yarım daireden meydana gelmektedir. Yarım daire şeklindeki iki kavis, ince bir bant oluşturur. Bu sistemde güneşin doğuşu ve batışı 12 olarak kabul edilmiştir. Saat 6’yı gösteren milin tam altındaki çizginin hemen sağında noktalarla gösterilen bir çizgi vardır. Bunun yanında ise “ Vaktü’z-suhur” (öğle vakti) ibaresi bulunmaktadır. Ayrıca saat 10’u gösteren dilimin içine de ikindi vaktini gösteren “ Vaktü’l-asr” yazılmıştır. Saatin altında ise “evkatü’s-salat” ( Namaz vakitleri) yazıları bulunmaktadır. Milin üzerindeki bir satırlık kitabe şöyledir; “ Amile hazihi’d-dahameti el abd el –muhtac ila rahmetillahiel,Hasan ed’dayığ” “Bu güneş saatini Allah’ın rahmetinin muhtacı Kuyumcu Hasan kulu yapmıştır”

 Editör