Konya'daki belediyeden tam hisseli satılık 10 adet arsa!

Konya'nın ilçesinde 10 adet taşınmaz ihale edileceği açıklandı.
Konya'daki belediyeden tam hisseli satılık 10 adet arsa!

Muhammen Bedeli 260.000.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan arsalar tam hisseli ve tamamı Kurucuova Mahallesi'nde bulunuyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait arsaların açık artırma usulü ile satılacağı belirtildi.

Arsalara ait bilgiler şu şekilde:

konya-beysehirde-10-adet-tasinmaz-ihale-edilecek.jpg

Beyşehir Belediye Başkanlığının arsa satış ilanı detayları şöyle:

1. İhale 25/06/2024 Salı günü saat 11.00'de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.
2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;
2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.
2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.
2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.
2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.
2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.
2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.
3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 ’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.
4. Ödemeler; İhale tarihine takip eden 15 gün içerisinde yapılacaktır.
5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

 Muhabir
Etiketler :