Konya’daki şadırvanın sıra dışı özelliği! Konyalılar bile bilmiyor

Konya’da inşa edilen ilk Selçuklu eserlerinden olan İplikçi Cami’nin 1201 yılında yapıldığı kabul ediliyor. Hz. Mevlana ailesinin Konya’ya geldiklerinde caminin kuzeyinde bulunan kubbeli mekânda konakladıkları söylenmektedir. Özelliği ise şaşırtıyor.
Konya’daki şadırvanın sıra dışı özelliği! Konyalılar bile bilmiyor

İlk kurucusundan dolayı Ebülfazl, daha sonra ihyası sebebiyle Ahmed Bey Cami adlarıyla anılmıştır. Eskiden bitişiğinde yer alan Altunaba (Altınapa) Medresesi’nin 598 (1202) tarihli vakfiyesinde belirtilen İplikçi Necîbüddin Ayaz’ın medresenin mütevellisi olması ve yakınında da İplikçiler Çarşısı’nın bulunması neticesinde her iki yapı da önce İplikçiler, ardından İplikçi adıyla meşhur olmuştur.

3b92f0be-4a98-4cbe-b630-b4f7e9ef2751.jpg

ŞAŞIRTAN ÖZELLİK

İplikçi Camii şadırvanı ilginç özelliği ile dikkat çekiyor. Şadırvanın görüşü ne kadar sıradan da olsa dikkatli inceleyenler tarafından fark edilen bir özelliği var. Şadırvanı 8 adet mermer sütun ayakta tutuyor.

25adce95-0217-4fc7-b382-25dd3c606aef.jpg

Şadırvanın ilgi çeken özelliği ise bu mermer sütunlarda. Karşılıklı iki sütuna, iki insanın sırtını vererek yaptığı konuşmalar, şadırvanın ilginç özelliğini ortaya çıkarıyor. İki kişi bu şekilde yapılan konuşmada birbirlerinin sesini mikrofondan gelirmiş gibi, uzaktaki insanın sesini sanki yanındaymış gibi duyuyor.

a598470b-2aef-4e6c-8d87-ed5bf806d461.jpg

Durumu sonradan öğrenen bazı vatandaşlar ise şadırvanı sürekli kullandıklarını ancak bu özelliğini bilmediklerini belirtiyor. Öğrenenlerin merakla incelediği şadırvanın bu özelliği mimari yapısından kaynaklandığı düşünülüyor. Yapılan araştırmalarda bu ses olayının nasıl gerçekleştiği hala çözülemiyor.

d0bf8c4e-8c43-46e2-b194-f893a63d5f0d.jpg