Konya'nın ilçesinde 48 adet vasıflı taşınmaz satılacak

Konya'da mülkiyeti belediyeye ait toplam 48 adet arsa vasıflı taşınmazlar Açık Teklif Usulü ile (açık artırma) satılacak.
Konya'nın ilçesinde 48 adet vasıflı taşınmaz satılacak

Konya'da taşınmaz satış ilanları sürüyor. Son olarak yayımlanan ilana göre Hüyük ilçesinde 48 adet taşınmaz (tarla / arsa) ihale edilecek.

İhale edilecek taşınmazların bilgileri şöyle:

konya-huyukte-48-adet-tasinmaz-tarla-arsa-ihale-edilecek.jpg

konya-huyukte-48-adet-tasinmaz-tarla-arsa-ihale-edilecek-001.jpg

Hüyük Belediye Başkanlığı Taşınmaz Mal Satış İlanı şartları şu şekilde

1- İhale 25/07/2024 Perşembe günü Belediye Hizmet Binası Başkanlık makamında saat: 14:00'te sıra numaralarına göre peş peşe yapılacaktır.
2- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenen belgeler,
- Başvuru Dilekçesi, Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh belgesi, Teminat alındı belgesi, Belediyeden borcu yoktur belgesi,
-Tüzel kişi ise ticaret ve/veya sanayi odası belgesi, noter tasdikli imza sirküleri, yetki belgesi, Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
-Vekâleten iştirak ediliyor ise vekâlet ile iştirak edenin noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza sirküleri,
-Ortak girişimcilerin noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi
3- Şartname belediyemiz ilan panosundan ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4- İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları 24/07/2024 Çarşamba günü saat 17.00’ ye kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 Muhabir
Etiketler :