1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş: “Yeni güvenlik soruşturması teklifinde, kişilerin hayatlarına müdahale edilmesi meşru değildir”
MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş: “Yeni güvenlik soruşturması teklifinde, kişilerin hayatlarına müdahale edilmesi meşru değildir”

MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş: “Yeni güvenlik soruşturması teklifinde, kişilerin hayatlarına müdahale edilmesi meşru değildir”

Anayasa mahkemesinin devlet personeli alımlarına getirdiği yeni güvenlik soruşturma teklifi ile ilgili basın açıklaması yapan MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı...

A+A-

Anayasa mahkemesinin devlet personeli alımlarına getirdiği yeni güvenlik soruşturma teklifi ile ilgili basın açıklaması yapan MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, "Yeni güvenlik soruşturması teklifinde, kişilerin hayatlarına müdahale edilmesi meşru değildir" dedi.

MAZLUMDER Kayseri Şubesinde yapılan basın açıklamasına MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ve üyeler katıldı.

Objektif olmayan, duyuma ve kıstaslara dayalı olarak yürütülen soruşturmaların meşru olmayacağını söyleyen Ahmet Taş, "Anayasa Mahkemesinin "Güvenlik Soruşturması" hakkındaki iptal kararından sonra, aynı hususta yeni bir yasa teklifi yapılmış ve bu teklifin cumartesi günü Meclis gündemine geleceği belirtilmiştir. Bilindiği üzere OHAL kapsamında çıkarılan 676 sayılı KHK ile devlet memurluğuna girişte güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılması zorunluluğu getirilmişti. Bu düzenlemeyle devlet memurluğu için ilgili maddedeki şartlar yanında sınav ve mülakatlarda başarılı olmak yetmemekte, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından da başarıyla geçmek gerekmekteydi. Söz konusu düzenlemenin iptal edilmesiyle birlikte gündeme yeni bir teklif gelmiştir. Yeni teklif, memur alımlarının tamamına devletin güvenliği açısından kritik olan gizlilik dereceli kurumlara alımları düzenleyen 4045 sayılı kanun kapsamında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması şartının getirilmesine, mevzuat değişikliği sonrası mağdur olduğunu iddia eden kişilerce açılmış davaların 6 ay süreyle durdurularak yeniden güvenlik soruşturması yapılmasına, 4045 sayılı kanun kapsamında "Değerlendirme Komisyonu" kurularak ve çalışma usulleri ile güvenlik soruşturmasındaki kıstaslara ilişkin düzenlemeler içermektedir. Belirtmek gerekir ki devlet memurluğuna alımlarda idarenin yasal, meşru ve objektif kıstaslara dayanması yerinde bir uygulamadır. Ancak objektif olmayan kıstaslar, duyuma ve tahmine dayanan tespitler ya da asıl kişi dışında akrabalara ilişkin şahsilik ilkesiyle bağdaşmayacak veriler üzerinden "Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" yapılarak kişilerin hayatlarına müdahale edilmesi meşru değildir" dedi.

Ahmet Taş, suç ve cezanın şahsiliği ilkesinin esas alınmasını istediklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

Geçmişte hukuksuz ve keyfi yaklaşımlar öyle bir noktaya varmıştı ki, sivil toplum faaliyetlerinde bulunan kişilerin inancı veya etnik kökenine bakılarak mağduriyetler oluşturulmuştu. Hatta fişleme yapan güvenlik görevlilerinin bir kısmı terör örgütü üyeliği ile yargılanırken, tuttukları istihbari raporlarla bazı vatandaşların mağdur edildiği anlaşılmıştı ya da bir kurum tarafından işe alınmamış bir vatandaş başka bir kurum tarafından uygun bulunup işe başlatılabilmişti. Yasa teklifiyle, Anayasa Mahkemesince iptal edilen güvenlik soruşturması arşiv araştırması uygulaması tekrar canlandırılarak ve tahkim edilerek, "Sadakat ve bağlılık" gibi ortak kanaati ifade etmeyen kıstaslar getirilmektedir. İnsanların sadakat veya bağlılık derecelerini ölçecek bir alet olmadığına göre kim, neye göre karar verecektir? Teklifte yer alan "Örgütle eylem birliği" ifadesi de farklı yorumlanmaya müsaittir. Örgütlerin suç ve zulüm içeren fiillerine iştirak etmemiş ama güncel meseleler hakkındaki beyanlarına benzer beyanlarda bulunmuş insanlar uygulama içerisinde "Örgütle eylem birliği" içerisinde görülebilecektir. Yine bir örgütün görüşlerine benzer beyanlarda bulunanların, er-geç o örgütün işlediği suçları işleyeceği düşünülebilecektir. Bu ise niyetleri ve insanların geleceklerini yargılamak anlamına gelir ki, adil yargılanma hakkına ve masumiyet anlayışımıza aykırıdır. Teklifte bu soruşturmaların güvenlik birimleri ile mülki idare amirleri tarafından yapılacağı belirtilmekte ise de personelin nasıl bu işe ehil hale getirileceği adaletli hukuki kıstaslarla hareket edip edemeyecekleri de belirsizdir. Ayrıca teklifte, "Mahkemedeki yargılamanın durdurulması" için belirlenen 6 aylık süre de hak arama hürriyetinin ihlali mahiyetinde olup zaten aylarca hak aramak için bekleyen kişileri daha uzun süre mağdur edecektir. MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak, meclis gündemine gelmesi beklenen bahse konu güvenlik soruşturması düzenlemesinin gündemden çıkarılmasını ve kanunlaşmasının önüne geçilmesini, işe alımlarda belirsiz kıstaslar yerine, hukuki, meşru ve izah edilebilir kıstasların esas alınmasını, suç ve cezanın şahsiliği ilkesin her koşulda esas alınmasını, beklediğimizi ifade ederiz."

İHA

HABERE YORUM KAT