Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Merkez ve İlçelerindeki birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere alım yapacak.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Başvurular, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak yapılacaktır. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmayacaktır.

Başvuru ve Sonuç Takvimi:

İlan Yayım Tarihi: 1 Şubat 2024

Başvuru Başlangıç Tarihi: 1 Şubat 2024

Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2024

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 8 Mart 2024

Kesin Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 22 Mart 2024

Başvurular https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresinden gerçekleştirilecektir. Sonuçlar ise https://www.erbakan.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır. Üniversite, başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Rektörlük Birimleri İçin Alınacak Personel ve Şartlar:

Büro Personeli (R-301)

Lisans mezunu olmak,

2022 KPSS (P3) en az 55 puan almış olmak,

Belirtilen bölümlerden mezun olmak.

Spor Uzmanı (R-302)

Lisans mezunu olmak,

2022 KPSS (P3) en az 55 puan almış olmak,

Belirtilen bölümlerden mezun olmak,

Gerekli belgelere sahip olmak.

Teknisyen (Elektrik) (R-303)

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2022 KPSS (P94) en az 55 puan almış olmak,

Belirtilen bölümlerden mezun olmak.

Teknisyen (İnşaat) (R-304)

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2022 KPSS (P94) en az 55 puan almış olmak,

Belirtilen bölümden mezun olmak,

Gerekli deneyime sahip olmak.

Teknisyen (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme) (R-305)

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

2022 KPSS (P94) en az 55 puan almış olmak,

Belirtilen bölümden mezun olmak.

D-303 Sağlık Teknikeri

(Tıbbi Görüntüleme ve Radyoterapi)

2024-D-303 Ön Lisans

2022 KPSS

(P93) en az 55

puan

1

1-Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği, Radyoterapi,

Nükleer Tıp Teknikerliği ön lisans programlarından mezun olmak,

2-Belgelendirmek koşulu ile alanında en az üç yıl herhangi bir sağlık kuruluşunda

çalışmış olmak,

3-Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığının bulunmadığını sağlık raporu ile

belgelendirmek.

D-304 Sağlık Teknikeri

(Tıbbi Laboratuvar)

2024-D-304 Ön Lisans

2022 KPSS

(P93) en az 55

puan

3

1-Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği, Tıbbi Laboratuvar

Teknolojisi ön lisans programlarından mezun olmak,

2-Görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığının bulunmadığını sağlık raporu ile

belgelendirmek.

D-305 Diş Protez Teknikeri 2024-D-305 Ön Lisans 2022 KPSS (P93) en az 55 puan 1 Yükseköğretim kurumlarının Diş Protez Teknikerliği/Diş Protez Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak.

D-306 Halk Sağlığı Uzmanı 2024-D-306 Lisans 2022 KPSS (P3) en az 55 puan 1 Yükseköğretim kurumlarının Halk Sağlığı, Toplum Hekimliği, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Organizasyonu, Halk Sağlığı Hekimliği, Çevre Sağlığı, Epidemiyoloji, Biyoistatistik, Sağlık Bilimleri veya Kamu Yönetimi ve Sağlık Politikaları alanlarından birinden mezun olmak.

D-307 Sağlık Mühendisi 2024-D-307 Lisans 2022 KPSS (P3) en az 55 puan 1 Yükseköğretim kurumlarının Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya ve Hücre Biyolojisi, Biyoinformatik, Kimya, Fizik, Matematik veya İstatistik alanlarından birinden mezun olmak.

Bu pozisyonlara başvuruda bulunmak istersen, ilgili üniversitenin başvuru internet sitesini ziyaret edebilirsin.

 Editör