"Okumuşsun da adam olamamışsın" sözü hakaret mi? Yargıtay kararını verdi

İki kişi arasında yaşanan tartışmada kullanılan "okumuşsun da adam olamamışsın" ifadesi yargıya taşındı. Asliye Ceza Mahkemesi bu söz nedeniyle ceza uygularken, temyiz üzerine Yargıtay, yerel mahkeme kararını bozdu.
"Okumuşsun da adam olamamışsın" sözü hakaret mi? Yargıtay kararını verdi

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, "Okumuşsun da adam olamamışsın" sözünün hakaret olmadığına karar verdi.

Nevşehir'de yaşanan tartışmada bir kişi, karşı tarafa yönelik "okumuşsun da adam olamamışsın" ifadesini kullandı. Şikayet üzerine açılan davada Nevşehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa kullandığı söz nedeniyle "hakaret" suçundan ceza verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğuna işaret edilen kararda, "hakaret" suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerektiği belirtildi.

Kararda, kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözün "hakaret" suçu bağlamında değerlendirilemeyeceğine, ifadelerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiili, olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerektirdiği vurgulandı.

Sanığın kullandığı "okumuşsun da adam olamamışsın" sözünün, onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta değil, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ifade edilen kararda, "hakaret" suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.