Mevlüt Gülçin

Mevlüt Gülçin

Önce samimiyet

Önce samimiyet

Eman güvende olmak demektir. İman Allah’a güvenmektir. Allah’a güvenen insan, kendisine ve diğer insanlara güvenmeyi başarmış ve özgüveni tesis etmeyi başarmış insan demektir.

Allah Resulü (SAV) bununla yola çıkmıştı. Kendi özgüveniyle, topluma güven telkin ederek, o vahşet toplumundan yepyeni bir güven toplumu tesis etmişti. Çünkü insanların insanca yaşayabilmesi için en değerli şey; güvendir.

Güveni de sağlayan en temel değerler dürüstlüktür, samimiyettir, sadakattir. Bunlar bir araya geldiği zaman gerçekten iman olur

Allah Resulü (SAV)’in bize telkin ettiği bu güzel öğütlerin, tarih boyunca ülkemizdeki kardeşliğin ve barışın tesisini sağladığını hatırlatmakta fayda var.

Bugün maalesef dünyada yüksek seviyede bir güven bunalımı yaşanıyor. İslam ülkeleri kendi içinde bir takım terör örgütleri vasıtasıyla kendi güvenlerini kaybetti, birbiriyle boğuşur hale geldi.

Bizim ülkemizde de, 15 Temmuz’da harekete geçirilen bir takım güçler, ülkemizin güvenini sarsmak, en önemlisi dine ve dindarlara olan güveni yaralamak üzere harekete geçtiler. Gerçekten din 15 Temmuz’dan sonra insanlarımızın gönlünde yara almıştır. Din adına, dindarlık adına hareket eden ama üzerindeki üniformasıyla hain terör örgütü FETÖ adına ülkemizi ve insanlarımızı tehdit eden grupların yaptıkları o eylemler dine olan güvene zarar vermiştir.

Arzu ediyoruz ki, şahıslarımızdan başlayarak aile hayatımızda, iş hayatımızda, toplum hayatımızda en değerli şeyin güven olduğunun farkına varalım ve yeniden güveni tesis edelim.

Güvenin en kolay ve hızlı tesisine medar olan eden şey, samimiyettir. İnsanların göründükleri gibi oldukları ve oldukları gibi göründükleri bir algı ilişkilerimizde bizi daima güvene götürecektir.

Samimiyet olan yerde güvensizlik ve güven bunalımı olmaz. Ama insanlar bir kere samimiyetlerini kaybettiler mi, güvenlerini kaybederler. Güvenlerini kaybedince de onun tesisi çok zordur. Dolayısıyla bizim önce birbirimize olan güvenimizi, Rabbimize olan güvenimizi ve kendimize ait özgüveni kuşanmaya ihtiyacımız var

İnanan insan önce güvenilen insan olmak zorundadır. Sonra da karşısındakilere güvenmeyi bilen insan olmak zorundadır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mevlüt Gülçin Arşivi
SON YAZILAR