Ormanlardan bal damlıyor

Konya' da kurulan bal ormanlarıyla üretim arttı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğiyle yürütülen "Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi" kapsamında Konya ve Karaman'a bağlı 2 köyde tesis edilen bal ormanı, hem kaliteli ve yüksek verimli bal üretimine katkı sağlıyor hem de yöre halkının yerinde istihdamına destek oluyor.
Ormanlardan bal damlıyor

"Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi", Konya Kapalı Havzası’nda; orman, tarım alanları ve meraların sürdürülebilir yönetiminin güçlendirilmesi, biyoçeşitliliğin korunması, sürdürülebilirlik yönetimi, odun dışı orman ürünü üretiminin arazi kullanım planlarına entegrasyonu, iklim değişikliğiyle mücadele için düşük karbonlu teknolojilerin benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Proje kapsamında belirlenen bu hedefler doğrultusunda Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı İvriz ve Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Karaman köyünde her biri 30 hektar olan iki bal ormanı tesis edilerek etrafında yaşayan arıcıların kullanımına sunuldu.

bal-ormanlari-1.jpg

‘BAL ORMANLARIYLA ARICILIK DESTEKLENİYOR’

Konya Orman ve Bölge Müdürlüğü Yetkilisi Konya’da bal ormanlarıyla arıcılığın desteklendiğini belirterek, “Bal ormanı arıcılığın desteklenmesi gayesiyle ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon ve diğer ormanlık alanlarda ekolojiye uygun ballı bitkilerin ekimi ve dikimi yoluyla oluşturulan veya hiçbir müdahale yapılmadan doğal yayılış alanları içerisinde belirlenerek, arıcıların konaklamasına imkan sağlayan ormanlık alanlardır. Orman Genel Müdürlüğümüzce ülkemiz arıcılığının desteklenmesi, organik bal ve arı ürünlerinin üretiminin yaygınlaştırılması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 2013 yılında Bal Ormanı Eylem Planı hayata geçirilmiştir. 2013-2018 yıllarını kapsayan Bal Ormanı Eylem Planı hazırlanıp neticelendirilmiş, ardından 2018-2023 yıllarını kapsayan ikinci Bal Ormanı Eylem Planı yürürlüğe konulmuştur” ifadelerini kullandı.

bal-ormanlari-2.jpg

‘KONYA’DA 30 ADET BAL ORMANI BULUNUYOR’

Konya’da 30 adet bal ormanını bulunduğunun bilgisini veren yetkili, “2017 yılında çıkarılan ‘Bal Ormanlarının İşletilmesi ve Yönetilmesi Tebliği’ ile Orman Genel Müdürlüğünün hüküm ve tasarrufu altında bulunan devlet ormanlarındaki sürekli ve gezginci arıcıların faaliyetleri düzenlenerek arıcılarımızın bu alanlardan daha etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır. Konya Orman Bölge Müdürlüğü Aksaray, Karaman ve Konya İllerini kapsamakta olup, Bölge Müdürlüğümüzce toplam 15.819,9 dekar alanda 30 adet Bal ormanı kurulmuştur. Konya İlinde, Beyşehir Orman işletme Müdürlüğünde 3 adet, Hadim Orman İşletme Müdürlüğünde 4 adet, Ilgın Orman işletme Müdürlüğünde 5 adet, Konya Orman İşletme Müdürlüğünde 4 adet ve Karaman İşletme Müdürlüğü Ereğli Orman İşletme Şefliğinde 1 adet olmak üzere 7.058,2 dekar alanda 17 adet Bal ormanı kurulmuştur. Konya İlinde 2019-2021 yıları arasında 3 adet bal ormanı kurulmuş olup, 2022 yılı içerisinde 1 adedi kurulmuş, 2 adedi kuruluş aşamasında olmak üzere 3 adet bal ormanı kurulacaktır” diye aktardı.

bal-ormanlari-3.jpg

‘ORMAN KÖYLÜSÜNE EKONOMİK KATKI SAĞLAYACAK’

Bal ormanlarının köylüye çok büyük katkısının olacağının altını çizen yetkili, “Bal ormanlarının kurulması ile verimsiz alanlardan yararlanılacak, çevre dengesi korunacak, verimli üst topraklarımız erozyona karşı korunmuş olacak, ayrıca orman köylüsüne ekonomik açıdan çok büyük bir katkı sağlanmış olacaktır. Orman köylüsünün ekonomik olarak kalkınması ile ormana olan baskıda azalmış olacaktır. Bal ormanları kurulması ile ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan işsizliğin önlenmesine katkı sağlanmış olacaktır. Bir ünite toplam 30 kovan yapmaktadır. 2013-2021 yılları arasında Konya İlinde 44 ünite 661 bin 200 TL fenni arıcılık desteği verilmiştir” diyerek sözlerini tamamladı.

bal-ormanlari-4.jpg

• SÜMEYRA KENESARI / YENİ HABER GAZETESİ

 Muhabir