Otokorkuluk işi yaptırılacaktır - Düzeltme ilanı

DÜZELTME İLANI
OTOKORKULUK İŞİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OTOKORKULUK İŞİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası:2023/1335310
1- İdarenin
a) Adresi:HOROZLUHAN MAHALLESI ANKARA CADDESI NO:151 42300 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası:3322242700 - 3322356499
c) Elektronik posta adresi:[email protected]
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı:01.12.2023 - 5003
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise):HAKİMİYET-www.yenihaberden.com - 01.12.2023
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
H1 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi yapılması (indirme bölgeleri ve geçiş elemanları dahil) (Tek taraflı, min.H1W3B sınıfı)(Malzeme ve Nakliye Bedeli dahil)20,098%27,191%11,822
H2 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi yapılması (indirme bölgeleri, geçiş elemanları dahil) (Tek taraflı, min.H2W3B sınıfı)(Malzeme ve Nakliye Bedeli dahil)32,871%44,473%19,336
H2 engelleme düzeyine sahip köprü koruyucu otokorkuluk sistemi yapılması (indirme bölgeleri, geçiş elemanları ve genleşme ekleri dahil)(Malzeme ve Nakliye Bedeli dahil)0,482%0,652%0,284
H4 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi yapılması (indirme bölgeleri, geçiş elemanları dahil) (Tek taraflı, min.H4W3B sınıfı)(Malzeme ve Nakliye Bedeli dahil)0,928%1,255%0,546
H1 engelleme düzeyine sahip otokorkuluk sistemi montajı (indirme bölgeleri ve geçiş elemanları dahil) (Tek taraflı)4,02%5,438%2,364
H2 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi montajı (indirme bölgeleri, geçiş elemanları dahil) (Tek taraflı)4,945%6,69%2,909
H2 engelleme düzeyine sahip köprü koruyucu otokorkuluk sistemi montajı (indirme bölgeleri, geçiş elemanları ve genleşme ekleri dahil) (Tek taraflı)0,149%0,202%0,088
H4 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi montajı (indirme bölgeleri, geçiş elemanları ve genleşme ekleri dahil) (Tek taraflı)0,106%0,144%0,062
H1 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi sökülmesi (indirme bölgeleri ve geçiş elemanları dahil) (Depoya Nakliye Bedeli dahil)4,494%6,081%2,644
H2 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi sökülmesi (indirme bölgeleri ve geçiş elemanları dahil) (Depoya Nakliye Bedeli dahil)5,357%7,248%3,151
H2 engelleme düzeyine sahip köprü koruyucu otokorkuluk sistemi sökülmesi (indirme bölgeleri, geçiş elemanları ve genleşme ekleri dahil)(D.Nakliye Bedeli dahil)0,088%0,12%0,052
Otokorkuluk Rayı Yapılması (Ral-Rg 620)(Malzeme bedeli dahil)3,621%4,899%2,13
Otokorkuluk Rayı Montajı (Ral-Rg 620)0,567%0,768%0,334
Otokorkuluk Rayı Sökülmesi (Ral-Rg 620)0,95%1,286%0,559
Otokorkuluk Dikmesi Yapılması (Ral-Rg 620) (Sigma Profil) (Malzeme bedeli dahil)2,894%3,915%1,702
Otokorkuluk Dikmesi Montajı (Sigma veya Ipe 100 Profilden) (Ral-Rg 620)1,413%1,912%0,831
Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (Sigma veya Ipe 100 Profilden) (Ral-Rg 620)1,145%1,549%0,673
Otokorkuluk Bağlantı Plakası yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme bedeli dahil)0,038%0,051%0,022
Otokorkuluk U Takozu Yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme bedeli dahil)0,105%0,142%0,062
Otokorkuluk U Takozu Montajı (Ral-Rg 620)(Bağlantı plakası dahil)0,06%0,081%0,035
Otokorkuluk U Takozu Sökülmesi (Ral-Rg 620)(Bağlantı plakası dahil)0,036%0,049%0,021
Otokorkuluk Takozu (L 480 mm) ve ara bağlantı Parçasının montajı (Ral-Rg 620)0,025%0,033%0,014
Otokorkuluk Takozu (L 480 mm) ve ara bağlantı Parçasının sökülmesi (Ral-Rg 620)0,015%0,02%0,009
Otokorkuluk Takozu (L 780 mm) ile ara bağlantı parçasının montajı (Ral-Rg 620)0,007%0,01%0,004
Otokorkuluk Takozu (L 780 mm) ile ara bağlantı parçasının sökülmesi (Ral-Rg 620)0,008%0,011%0,005
Gergi Kuşağının Montajı (Ral-Rg 620)0,018%0,025%0,011
Gergi Kuşağının Sökülmesi (Ral-Rg 620)0,024%0,032%0,014
Kısa indirme için açılı ray parçası yapılması(Ral-Rg 620) (Malzeme bedeli dahil)0,043%0,059%0,026
Kısa indirme için açılı ray parçası montajı (Ral-Rg 620)0,007%0,01%0,004
Kısa indirme için açılı ray parçası sökülmesi(Ral-Rg 620)0,008%0,011%0,005
Otokorkuluk uç parçası yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme bedeli dahil)0,093%0,126%0,055
Otokorkuluk uç parçası montajı (Ral-Rg 620)0,014%0,019%0,008
Otokorkuluk uç parçası Sökülmesi (Ral-Rg 620)0,012%0,017%0,007
Köprü koruyucu otokorkuluğu dikmesi yapılması( Sigma profilden)(Plakalar ve ankraj dahil)(Ral-Rg620) (Malzeme bedeli dahil)0,141%0,191%0,083
Köprü koruyucu otokorkuluğu dikmesi montajı( Sigma profilden)(Ral-Rg620)0,03%0,041%0,018
Köprü koruyucu otokorkuluğu dikmesi sökülmesi( Sigma profilden)0,013%0,017%0,008
Otokorkuluk için tek yönlü reflektör yapılması (bağlantı elemanı dahil)0,072%0,098%0,043
Otokorkuluk reflektörü montajı (tek yönlü)0,059%0,079%0,035
Otokorkuluk reflektörü Sökülmesi (tek yönlü)0,012%0,016%0,007
Otokorkuluk başlık parçası yapılması (Ral-Rg 620) (Malzeme bedeli dahil)0,022%0,03%0,013
Otokorkuluk başlık parçası montajı (Ral-Rg 620)0,004%0,006%0,002
Otokorkuluk başlık parçası Sökülmesi (Ral-Rg 620)0,003%0,005%0,002
#ilangovtr BASIN NO: ILN01946093