Reforme hayvan satışı

ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(REFORME KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SATIŞI)

1- İşletmemiz yetiştirmesi, Anadolu merinos ırkı 3.900 baş Reforme Erkek Kuzu partiler halinde Açık Arttırma Usulü ile satılacaktır.
2- İhale, 01/07/2024 Pazartesi günü, saat 14.30’da işletme ihale salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde 08/07/2024 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.
3- İşletmemiz Kadınhanı-Polatlı karayolunun 60. kilometresinde olup, telefon: 0332 8464320, faks: 0332 8464322’dir.
4- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

Parti
No
C i n s iIrkıMiktarı
(Baş)
Canlı Ağırlık (Kg)Muh. Bedel
(TL/Kg)
Muhammen Tutar (TL)Geçici Teminat5
(%5)
1Reforme Erkek Kuzu-1Anadolu Mer.30012.000190,002.280.000,00114.000,00
2Reforme Erkek Kuzu-2Anadolu Mer.30012.000190,002.280.000,00114.000,00
3Reforme Erkek Kuzu-3Anadolu Mer30012.000190,002.280.000,00114.000,00
4Reforme Erkek Kuzu-4Anadolu Mer.30012.000190,002.280.000,00114.000,00
5Reforme Erkek Kuzu-5Anadolu Mer30012.000190,002.280.000,00114.000,00
6Reforme Erkek Kuzu-6Anadolu Mer30012.000190,002.280.000,00114.000,00
7Reforme Erkek Kuzu-7Anadolu Mer30012.000190,002.280.000,00114.000,00
8Reforme Erkek Kuzu-8Anadolu Mer30012.000190,002.280.000,00114.000,00
9Reforme Erkek Kuzu-9Anadolu Mer30012.000190,002.280.000,00114.000,00
10Reforme Erkek Kuzu-10Anadolu Mer30012.000190,002.280.000,00114.000,00
11Reforme Erkek Kuzu-11Anadolu Mer30012.000190,002.280.000,00114.000,00
12Reforme Erkek Kuzu-12Anadolu Mer30012.000190,002.280.000,00114.000,00
13Reforme Erkek Kuzu-13Anadolu Mer30012.000190,002.280.000,00114.000,00
GENEL TOPLAM3900156.00029.640.000,001.482.000,00

5- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,
6- Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılabileceği gibi, işletmenin Ziraat Bankası Kadınhanı Şubesindeki TR52 0001 0001 7405 9943 7852 44 nolu hesabına yatırılarak alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. 7.000 TL’nin üzerindeki nakit teminatların banka hesabına yatırılması zorunludur.
7- Kesin teminat ihale bedelinin %10 tutarındadır. Döviz kesin teminat olarak kabul edilmez.
8- İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) Gözlü, Konuklar ve Polatlı Tarım İşletmeleri ile İşletmemizden ücretsiz temin edilebilir.
9- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale kanuna da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlan Olunur.


Altınova Tarım İşl. Müd.
Başkuyu Mh. 125555 Sk. No:9
Kadınhanı / KONYA
332 846 43 20

#ilangovtr BASIN NO: ILN02048217