Rekabet ihlallerine uzlaşma yolu

Rekabet ihlallerinin ve bu ihlallere yönelik soruşturma sürecinin hızlı ve kesin bir şekilde sonlandırılması için uzlaşma yoluna gidilebilecek.

Yayınlanma:
Rekabet ihlallerine uzlaşma yolu

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan "uzlaşma yönetmeliği taslağı"na göre, rekabet ihlallerinde uzlaşma yoluna gidilebilecek. Kurum tarafından hazırlanan Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik Taslağı, kamuoyunun görüşüne açıldı.

Yönetmelik taslağına göre, uzlaşma müessesesinin hayata geçirilmesiyle rekabet ihlallerinin ve bu ihlallere yönelik soruşturma sürecinin hızlı ve kesin bir şekilde sonlandırılması amaçlanıyor. Böylece bunların neden olduğu kamusal maliyetlerin de azaltılması hedefleniyor.

Rekabet soruşturması başlatılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerinden, ihlalin varlığını ve kapsamını kabul edenlere uygulanabilecek uzlaşma sürecine ilişkin usul ve esasları düzenleyen taslağa göre, Rekabet Kurulu, soruşturmaya başlanmasından sonra, soruşturma taraflarının talebi üzerine veya resen uzlaşmayı başlatabilecek.

Kurul, uzlaşma usulünün başlatılmasında, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını dikkate alacak.

Uzlaşma görüşmeleri

Kurulun soruşturma taraflarının talebini kabul etmesi ve soruşturma taraflarının Kurulun gönderdiği daveti süresinde kabul etmesi durumunda Kurum taraflarla uzlaşma görüşmelerini kısa sürede başlatacak.

Taraflar, uzlaşma metninin sunulmasına kadar uzlaşma sürecinden çekilebilecek.

Birden fazla tarafla uzlaşma görüşmelerine başlanması durumunda, görüşmeler ayrı ayrı yürütülecek.

Uzlaşma metninin Kurum kayıtlarına girmesinden itibaren 15 gün içinde, Kurul tarafından ihlal tespitinin ve idari para cezasının yer aldığı bir nihai kararla ilgili taraf bakımından soruşturma sonlandırılacak.

Soruşturmanın en az bir teşebbüs veya teşebbüs birliği bakımından devam ettiği hallerde, gerekçeli uzlaşma nihai kararı, soruşturma sonunda verilecek nihai kararın alınmasından önce uzlaşma tarafına tebliğ edilmeyecek.

Uzlaşma tarafı, uzlaşma görüşmelerinin içeriğini ve bu görüşmeler kapsamında eriştiği bilgi ve belgeleri nihai karara kadar gizli tutacak.

Gizlilik yükümlülüğünün ihlal edildiğinin, uzlaşma nihai kararı sonrasında tespit edilirse, söz konusu karar geri alınarak ilgili teşebbüs veya teşebbüs birliği hakkında yeni bir soruşturma başlatılabilecek.