SPK 5 şirketin borçlanma ihracı başvurusunu onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 5 şirketin 8,2 milyar lira ve 24,8 milyon dolar tutarındaki borçlanma ihracı başvurusunu onayladı.
SPK 5 şirketin borçlanma ihracı başvurusunu onayladı

SPK bültenine göre, Kurul, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaretin 1 milyar 500 milyon lira, Aksu Enerji ve Ticaretin 33 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusu, Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaretin 36 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusu, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaretin 5 milyar lira, Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımlarının 2 milyar lira, Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetlerinin 1 milyar lira, Invest AZ Yatırım Menkul Değerlerin 150 milyon lira ve Destek Finans Faktoringin 24 milyon 800 bin dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

SPK, Bank of America Yatırım Bank AŞ’nin genel saklama hizmeti faaliyetinde bulunmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Tacirler Yatırım Menkul Değerlere 3 milyon 158 bin 218 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştıran Kurul, sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı gruplara yönelik izinsiz yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunulması nedeniyle 1 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına hükmetti.

SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 50 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kurul kararıyla borsadaki şirketlerin işlem gördüğü pazarlar yeniden belirlendi.

Bültende, enflasyon muhasebesi uygulamasında finansal raporların bildirimi için ek süre kullanabilme imkanının tanınması ve yönlendirme farklılıkları kapsamında finansal raporların ilanında farklı ilan tarihlerinin ortaya çıkmış olması sebepleriyle, Kurul Kararı’nda ek süre verilen finansal raporlama dönemleri ile sınırlı olmak üzere, bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak niteliğinde olan ihraççı veya sermaye piyasası kurumunun, ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketi (yurt dışında yerleşik işletmeler dahil) ile aynı anda veya daha önce finansal raporlarını açıklayamaması durumuna ilişkin olarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketin konsolide finansal raporlarının yayımlanması ile aynı zamanda olacak ve konsolide finansal tablolar ile dipnotlarında açıklanan veya ek olarak yatırımcılara sunulacak, doğrudan işletme hakkında yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek önemli nitelikteki tüm bilgileri içerecek şekilde anılan bilgilerin enflasyon düzeltmesine tabi olup olmadığı, bağımsız denetimden geçip geçmediği, daha sonra kamuya duyurulacak tam set finansal raporlar ile fark oluşmasının beklenip beklenmediği ile ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketinin finansal raporlarının açıklandığı yer ve bu açıklamaya nasıl ulaşılabileceği hususlarının belirtilmesine, finansal raporlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi ile açıklamayı yapan ihraççı veya sermaye piyasası kurumunun genel müdürü veya finansal raporlamadan sorumlu yöneticisinin, açıklanan bilgilerden sorumluluğa ilişkin bir beyanın da eklenmesi suretiyle konsolide edilen ihraççı veya sermaye piyasası kurumunun Kurulumuzun ilgili düzenlemeleri kapsamında kamuya açıklamada bulunmasına, emeklilik yatırım fonlarının 2023 yılı finansal raporlarında enflasyon muhasebesi uygulanmasına gerek bulunmadığına, sonraki dönem raporlamaları için ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun emeklilik şirketlerinin enflasyon muhasebesi uygulamasına yönelik alacağı kararların takip edilmesine karar verilmiştir."

Kaynak:AA